Arrangement

Varmeakkumulerings betydning for energi og indeklima

I de seneste år har det fået fornyet interesse fordi det ønskes at udnytte varmeakkumulering i bygningskonstruktionerne i bygninger der opvarmes med varmepumper.

København SV

Onsdag d. 25. marts 2015

Kl. 15:30 - 17:45

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Varmeakkumulering i bygninger er interessant fordi det er en vigtig parameter i bygningers varmebalance.
I de seneste år har det fået fornyet interesse fordi det ønskes at udnytte varmeakkumulering i bygningskonstruktionerne i bygninger der opvarmes med varmepumper. Derved vil det være muligt at opnå fleksibilitet i el-forbruget, ved at varmepumperne stoppes i et tidsrum. Dette kræver et passende samspil mellem varmekapacitet, varmetab fra bygningen og komfortforhold.
Et andet forhold som er interessant er at varmetabet i nye bygninger er lavt hvilket medfører varmeakkumuleringen i bygningskonstruktionerne får en større relativ betydning.
Et tredje forhold er muligheden for at anvende faseændringsmaterialer i forbindelse med de varmeakkumulerende materialer. Vil dette give nye muligheder.
På dette møde i IDA Bygningsfysik vil der blive fortalt om disse muligheder.
 

Program
Introduktion - status v. Carsten Rode
Der er arbejdet med bygningers varmekapacitet i mange år – er der viden som ikke udnyttes.
Der gives en introduktion til varmeakkumulering i bygninger. I hvilke sammenhænge er der behov for at arbejde med bygningers varmeakkumulering. Hvad har betydning mht. materialer, placering og varmeovergang. Hvilke fordele og ulemper er der ved varmeakkumulering.

Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger v. Lars Olsen
Hvorledes kan varmekapaciteten for en bygning findes på en enkel måde? Orientering om baggrund for bestemmelse af varmekapaciteter i DS/INF 418-2 og interaktivt værktøj.
Hvad er typiske varmekapaciteter og tidskonstanter i forskellige typer af bygninger med forskellig alder. Resultater fra sammenstilling af estimater for tidskonstater med målinger hvor varmetilførslen er afbrudt i både eksisterende og lavenergibyggeri.

Varmeakkumulering i materialer og konstruktioner v. Jørgen Rose
Kan faseændrende materialer (PCM) anvendes i forbindelse med bygningskonstruktioner? Der orienteres om erfaringer fra et projekt med anvendelse af PCM. Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten. I hvilke situationer kan det forventes at der kan opnås den største effekt. Det beskrives hvorledes det er muligt at beregne effekten ved hjælp af simuleringsprogrammerne BSim og Be10. Eksempler på materiale- og udformningsmæssige muligheder for at påvirke varmeakkumuleringen med PCM-materialer vises.

IEA EBC Annex 67 Energy Flexible Buildings v. Søren Østergaard Jensen
Orienterer kort om et nyt IEA arbejde hvor udnyttelse af bygningers varmekapacitet indgår som en væsentlig del.

Foredragsholdere
Carsten Rode, DTU Byg
Lars Olsen, Teknologisk Institut
Jørgen Rose, SBi – AAU
Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut

Praktisk
Der bydes på øl og vand i pausen

Ændringer annonceres på hjemmesiden: www.bygningsfysik.dk

 

Praktisk Info

Hvor

SBi, Statens Byggeforskningsinstitut

A.C. Meyers Vænge 15

2450 København SV

Kantinen


Hvornår

Onsdag d. 25. marts 2015

Kl. 15:30 - 17:45


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

25. marts 2015 - kl. 12:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

21


Arrangementsnr.

313776


Arrangør

IDA Bygningsfysik