Arrangement

Ventilation fra A til Z - 6 dage

Ballerup

Fra tirsdag d. 14. august 2012. kl 08:30

Til torsdag d. 13. september 2012. kl 16:30

Gratis

 

Beskrivelse

NBNB: Fuldt program og tilmelding: www.danvak.dk

Dato og tid:
Modul A (kursus 1201-2A) Tirsdag den 14.august – torsdag den 16. august 2012, kl. 8.30-16.30

Modul B (kursus 1201-2B) Tirsdag den 11. september – torsdag den 13. september 2012, kl. 8.30-16.30

Introduktion:
En meget hård konkurrencesituation - kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug - stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.

En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere - og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

"Ventilation fra A til Z", der er grundlaget for Danvak's kursusaktivitet i forbindelse med indeklima- og ventilationsteknik, er "adgangsbilletten" for alle, der vil gøre sig gældende i branchen.

Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.

Kurset, der veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning, er sammensat af to moduler på hver tre dage. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage i begge moduler, men det vil være muligt at deltage i de enkelte moduler, hvis der er plads. Kursister, der følger alle moduler, har imidlertid fortrinsret.

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå en:

  • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
  • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
  • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
  • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
  • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien


Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Kursets hovedemner:

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima; Klimaanalyse; Helhedsorienteret projektering; Bygningsreg-lement og normer; Lufts tilstandsændring og "IX- Diagrammet" samt bestemmelse af volumenstrømme; Ventilationssystemer; Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation; Armaturer; Punktudsugning.

Modul B: Projektering, installation og drift

Projekteringsgrundlag; Kanalsystemet; Dimensionering af komponenter; Ventilatorer, pumper og motorer; Støj i ventilationsanlæg; Energiforbrug; Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA); Anlægs- og driftsøkonomi; Måling på ventilationsanlæg; Automatik, regulering, indregulering; Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol

Deltagere:

Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen.

Priser: Medlemmer af IDA HVAC kr. 18.900 ekskl. moms, andre kr. 19.900 ekskl. moms 

 

Praktisk Info

Hvor

Byggecentrum - Ballerup

Lautrupvang 1B

2750 Ballerup


Hvornår

Fra tirsdag d. 14. august 2012. kl 08:30

Til torsdag d. 13. september 2012. kl 16:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Underviser

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

31. juli 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

31


Arrangementsnr.

994859


Arrangør

IDA HVAC