Arrangement

Viborg Afdeling - Generalforsamling 2018

Restaurant Latinerly, Viborg

Onsdag d. 07. marts 2018

Kl. 18:30 - 20:30

Gratis

 

Beskrivelse

Kom og gør din indflydelse gældende!

Spisning kl. 18.30 efterfulgt af generalforsamling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have din tilmelding senest d. 4. marts. Som medlem er du velkommen til at møde op til generalforsamlingen uden at være tilmeldt, men det gælder ikke for spisningen.

Bilag findes under "filer" nederst på siden. Disse kan printes ud/medbringes på pc til generalforsamlingen. Der vil ikke foreligge papirmateriale ved selve generalforsamlingen.

 

Praktisk Info

Hvor

Restaurant Latinerly

Sct. Mathiasgade 78

8800 Viborg


Hvornår

Onsdag d. 07. marts 2018

Kl. 18:30 - 20:30


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 04. marts 2018

Kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

15


Arrangementsnr.

325169