Arrangement

Vinterforanstaltninger

Vinteren er på vej - kom og bliv klogere på forberedelse og udførelse af vinterforanstaltninger og hør andres praktiske erfaringer.

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Mødet fokuserer på praktisk anvendelige viden til planlægning og styring af betonbyggeri under vinterforhold. Emnet vil blive præsenteret fra flere synsvinkler teoretisk som praktisk.

Den teoretiske synsvinkel præsenteres ved forskelle på frysning af beton i tidlig alder og senere og specielt hvordan skaderne ser ud og hvorfor. Fra rådgiver side fortælles om valg af beton og krav til entreprenøren og med specielt fokus på planlægning af betonarbejdet under vinterforhold. Oplevelser fra en praktisk synsvinkel præsenteres af en entreprenør og endelig lægger vinterkonsulent op til diskussion ved eksempler og spørgsmål.

15.00  Velkommen
v. Pernille Rikke Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

15.05 Frost i beton
Indlæg om isdannelse (termodynamiske betingelser osv.) og om forskellen på frysning af beton i tidlig alder og senere. Hvordan ser de forskellige skader ud og hvorfor?
v. Marianne Tange Hasholt, DTU-Byg

15.35 Krav til vinterbeton
Hvilken indflydelse har koldt vejr på valg af beton og på de krav som stilles til
entreprenøren.?
Hvad skal der især fokuseres på, når man planlægger betonarbejder under vinterforhold.?
v. Claus V. Nielsen, Chefkonsulent Rambøll

16.05 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand

16.40 Vinterforanstaltninger set fra en entreprenør
En entreprenørs indstilling og oplevelser fra den virkelige verden
v. Alexander Adamsen, NCC

17.10 Vinterstøbning af beton
Hvornår er det vinter? Datoer og faglige konditioner
Hvad siger reglerne? Vinterbekendtgørelsen/ BR10
Konkrete vinterforanstaltninger.
Bent Kofoed, vinterkonsulent, Teknologisk konsulent

17.40 Diskussion

17.50 Afrunding
v. Pernille Rikke Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

Oplægsholdere:
► Marianne Tange Hasholt, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
► Claus Vestergaard Nielsen, Rambøll
► Bent Kofoed, Teknologisk Institut, Indeklima og Bygningsundersøgelser, Byggeri og Anlæg
► Alexander Adamsen, NCC

Gratis-møde. Deltagelse i henhold til IDAs regler.

Tilmelding til IDA senest den 26. oktober 2014

Med venlig hilsen
Idé og Foredragsudvalget
Birgitte Leth, tlf. 22 69 73 54 (FORCE Technology)
Pernille Rikke Nyegaard, tlf. 72 20 21 56 (Teknologisk Institut)

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 29. oktober 2014

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

28. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

45


Ledige pladser

17


Arrangementsnr.

312265


Arrangør

Dansk Betonforening