Arrangement

Vurdering af usikkerheder i transport projekter

Den offentlige sektor investerer meget store beløb i transportsektoren. Usikkerheder i trafikprognoser og anlægsoverslag kan derfor få store konsekvenser. Et nyt projekt på DTU Transport vil sikre et forbedret beslutningsgrundlag.

Onsdag d. 07. maj 2014

Kl. 17:00 - 18:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

UNITE – Usikkerheder i transportprojektevaluering

Introduktion:

Trafikprognoser, estimater af anlægsomkostninger og samfundsøkonomiske cost-benefit analyser indgår ofte som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for store infrastrukturprojekter og trafikinvesteringer. Imidlertid fejler prognoserne ofte. Dette betyder, at der måske besluttes projekter, der i virkeligheden ikke kan betale sig, eller at projekter fejldesignes. Samtidig hermed, investerer den offentlige sektor massivt indenfor transportområdet, hvorfor brugen heraf har stor betydning for virksomheder og husstande, samt afledte effekter for miljø og sikkerhed. Derfor er en større viden om systematiske udeladelser og usikkerheder i beslutningsgrundlag af stor betydning.

Nærværende præsentation omhandler en gennemgang af de usikkerheder og risici der er forbundet med planlægning, evaluering og eksekvering af transportinfrastrukturprojekter, og fortsætter forskning i emnet bl.a. udført ved DTU og AAU, hvor en række prognoser for fuldførte projekter sammenlignes med de observerede effekter efter at projektet er besluttet. Baseret herpå uddrages erfaringer og anbefalinger i modelbrug, og disse diskuteres i sammenhæng med beslutningsprocesser og reguleringen på området. Igennem projektperioden er der udviklet en række metodemæssige og modeltekniske tilgange til kvantificering af usikkerheder i beregninger af anlægs- og projektomkostninger, trafikprognoser samt samfundsøkonomiske cost-benefit analyser.

Afslutningsvis vil hovedkonklusioner og perspektiver blive fremlagt med specifikt fokus på beslutningsgrundlaget for politiker og planlægger udfra de opnåede resultater i UNITE.

Yderligere info omkring UNITE projektet kan findes via følgende hjemmeside:

http://www.unite.transport.dtu.dk/english

Oplægsholdere:
Professor Otto Anker Nielsen (Projektleder for UNITE)
Lektor Kim Bang Salling, PhD studerende og videnskabelig assistent Stefano Manzo

Program
17:00 Velkommen (Trine Holst Veicherts, RISK)

17:05 Introduktion til UNITE: Overordnet projektindhold (Otto)

17:10 Unøjagtigheder i anlægsomkostninger og prognosefremskrivninger (Kim)

17:25 Usikkerheder i Transportmodeller (Stefano) (English lecture)

17:45 Risikovurdering og Beslutningsstøtte: Usikkerheder i Evalueringsmodeller (Kim)

18:05 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser (Otto)

18:20 Afsluttende bemærkninger og sammenfatning (Otto)

18:30 Tak for i aften, sandwich, øl & vand

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 07. maj 2014

Kl. 17:00 - 18:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

07. maj 2014 - kl. 02:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

61


Arrangementsnr.

310466


Arrangør

IDA Risk