Arrangement

Alternative byggematerialer - grøn omstilling

Fremover vil bæredygtighed og holdbarhed være i fokus ved mange projekter, herunder hvordan vi genbruger byggematerialerne (cirkulær økonomi)

IDA Mødecenter, København V

Onsdag d. 15. september 2021

Kl. 17:00 - 20:00

Gratis

En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materiale kan bruges igen og igen. Samtidig skal løsningerne udlede så lidt CO2 som muligt. På dette arrangement ser vi nørmere på mulighederne for også byggesektoren, kan medvirke til den grønne omstilling. 
Emner man blandt andet skal have fokus på følgende områder:

Bygningers klimaaftryk i materialevalg, opførelse, drift, renovering og bortskaffelse, herunder om behovet for bygningsareal pr. person kan mindskes samtidig med at anvendelsen forbedres
Bygningers funktion og rolle i gennemførelsen af elektrificering af energisystemet, aflastning af el-nettet og varmeforsyningen samt transporten
Sikringen af det bedste indeklima- og komfortniveau for beboerne
Bygningers samspil med det omgivende samfund og som vigtige elementer i et socialt og klimamæssigt velfungerende by- og landsamfund
Klimaændringernes betydning for planlægning og tilpasning af nyt byggeri eller renovering af eksisterende.

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører. Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Medarrangører er InnoBYG, DI Byg samt Forbundet Arkitekter og Designere.

Program

Kl. 17:00 Indledning og dagens program v/ Finn Bellstrøm Hansen, Byg Sjælland

Kl. 17:05 Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling/ Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

Kl. 17:45 Pause med sandwich og drikkevarer

Kl. 18:15 Genanvendelses svar på en nutidig alkymist v/ Michael Bayer Thomsen og Peter Skjeldborg Olafsen, LETBEK A/S

Kl. 18:55 Bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget v/ Camilla Marlene Ernst Andersen, AAU  Institut for Byggeri, By og Miljø

Kl. 19.35  Afslutning v/ Finn Bellstrøm Hansen, Byg Sjælland


Vi streamer arrangementet og optagelsen vil være tilgængelig efterfølgende på IDA.dk.Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.


Nærmere uddybning af emnerne

Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling v/ Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling
Danmark står over for en stor opgave, når vi skal være klimaneutrale i 2050. Der er behov for et langt større fokus på, hvordan bygninger kan bidrage til omstillingen af vores energisystem og til et mere bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at de mange ændringer, vi kommer til at se i samfundet, også har betydning for, hvor byggeriet udvikler sig hen.


Genanvendelses svar på en nutidig alkymist v/ Michael Bayer Thomsen og Peter Skjeldborg Olafsen, Letbæk Plast A/S
Plast har mange gode egenskaber, som er oplagt i byggeriet, én af de oversete er evne til at blive genanvendt mange gange. Letbek og Outercore arbejder intens på at erstatte virgin plast med en stor andel genbrugsplast i deres fals-løsning til byggeriet. Dette er til gavn for klimaet og uden kompromis på kvalitet og egenskaber, som ydermere overholder DGBN kravene. Få et indblik i hvad det kræver at erstatte virgin plast med genbrugsplast i byggeriet.
 
Bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget v/ Camilla Marlene Ernst Andersen, AAU Institut for Byggeri, By og Miljø
I dag viser LCA-beregninger at bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget for bygningen over dens livscyklus. Byggematerialerne indeholder derfor et stort klima-, miljø- og ressourcemæssigt potentiale, og der er behov for ny viden omkring hvorledes dette kan reduceres.
For at opnå større bæredygtighed i byggeriet, som kan ske gennem certificering, kommunale krav, indkøbskrav og den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, er der behov for at følge den nyeste viden og deltage i udviklingen indenfor bæredygtighedsvurderinger på nordisk, europæisk og internationalt plan.

_____

Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 200 kr. ved udeblivelse uden afbud.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 15. september 2021

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 14. september 2021

Kl. 11:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

20

Arrangementsnr.

338196


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

Dansk Betonforening

IDA Byg

IDA Bygningsfysik

IDA Verdensmål