Arrangement

Alternative byggematerialer - grøn omstilling

Fremover vil bæredygtighed og holdbarhed være i fokus ved mange projekter, herunder hvordan vi genbruger byggematerialerne (cirkulær økonomi)

IDA Mødecenter, København V

Onsdag d. 15. september 2021

Kl. 17:00 - 20:30

Gratis

Tilmeldingsfrist 13. september 2021 - kl. 23:59

En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materiale kan bruges igen og igen. Samtidig skal løsningerne udlede så lidt CO2 som muligt. På dette arrangement ser vi nørmere på mulighederne for også byggesektoren, kan medvirke til den grønne omstilling. 
Emner man blandt andet skal have fokus på følgende områder:

Bygningers klimaaftryk i materialevalg, opførelse, drift, renovering og bortskaffelse, herunder om behovet for bygningsareal pr. person kan mindskes samtidig med at anvendelsen forbedres
Bygningers funktion og rolle i gennemførelsen af elektrificering af energisystemet, aflastning af el-nettet og varmeforsyningen samt transporten
Sikringen af det bedste indeklima- og komfortniveau for beboerne
Bygningers samspil med det omgivende samfund og som vigtige elementer i et socialt og klimamæssigt velfungerende by- og landsamfund
Klimaændringernes betydning for planlægning og tilpasning af nyt byggeri eller renovering af eksisterende.

Regeringen har i september 2018 lanceret en strategi for genbrug og cirkulær økonomi, hvor bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører. Også Europa-Kommissionen har i december 2015 vedtaget en handlingsplan for cirkulær økonomi.

Medarrangører er InnoBYG, DI Byg samt Forbundet Arkitekter og Designere.

Program

Kl. 16:45 Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning og dagens program v/ Finn Bellstrøm Hansen, Byg Sjælland

Kl. 17:05 Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling/ Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

Kl. 17:35 Grøn beton II v/ Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut

Kl. 18:10 Genanvendelses svar på en nutidig alkymist v/ Michael Bayer Thomsen og Peter Skjeldborg Olafsen, Letbæk Plast A/S

Kl. 18:50 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:45 Bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget v/ Harpa Birgisdottir, AAU  Institut for Byggeri, By og Miljø

Kl. ca. 20:30 Afslutning v/ Finn Bellstrøm Hansen, Byg Sjælland


Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk 


Nærmere uddybning af emnerne

Bygninger skal bidrage til den grønne omstilling v/ Christian Jarby, Rådet for Grøn Omstilling

Danmark står over for en stor opgave, når vi skal være klimaneutrale i 2050. Der er behov for et langt større fokus på, hvordan bygninger kan bidrage til omstillingen af vores energisystem og til et mere bæredygtigt samfund. Der er ingen tvivl om, at de mange ændringer, vi kommer til at se i samfundet, også har betydning for, hvor byggeriet udvikler sig hen.

Grøn beton II: Store globale perspektiver i ny CO2 reduceret v/ Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut

Beton er verdens vigtigste og mest anvendte byggemateriale, men produktionen af cement står for 5-8 % af den samlede menneskeskabte CO2-udledning, og i 2050 fremskrives behovet for cement og beton til at være dobbelt så stort som i 2010. Reduktion af CO2-udledningen på verdensplan er derfor vigtigere end nogensinde før.

Genanvendelses svar på en nutidig alkymist v/ Michael Bayer Thomsen, Letbæk Plast A/S
Mens materialer som guld, sølv og aluminium er oplagte til genanvendelse, fordi de bevarer deres styrke og kvalitet selv gennem en hård bearbejdning ved omsmeltning, er det imidlertid sjældent, der produceres møbler i disse. Derimod bruges der en hel del plast, og så bliver genanvendelse pludselig en hel videnskab, hvis materialets egenskaber skal bevares.

Bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget v/ Harpa Birgisdottir, AAU Institut for Byggeri, By og Miljø
I dag viser LCA-beregninger at bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget for bygningen over dens livscyklus. Byggematerialerne indeholder derfor et stort klima-, miljø- og ressourcemæssigt potentiale, og der er behov for ny viden omkring hvorledes dette kan reduceres.
For at opnå større bæredygtighed i byggeriet, som kan ske gennem certificering, kommunale krav, indkøbskrav og den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, er der behov for at følge den nyeste viden og deltage i udviklingen indenfor bæredygtighedsvurderinger på nordisk, europæisk og internationalt plan.

_____

Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 200 kr. ved udeblivelse uden afbud.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.


Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 15. september 2021

Kl. 17:00 - 20:30


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 13. september 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

120


Ledige pladser

29

Arrangementsnr.

338196


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

Dansk Betonforening

IDA Byg

IDA Bygningsfysik

IDA Verdensmål