Arrangement

Arbejdsmiljø under Covid-19

COVID-19 pandemien har betydet store ændringer i samfundet. Dagligdagen ændrede sig markant for mange mennesker fra den ene dag til den næste. Og selv efter samfundets langsomme genåbning skal vi leve med konsekvenserne af den igangværende pandemi.

IDA Mødecenter, København V

Mandag d. 10. august 2020

Kl. 12:00 - 16:30

Fra 0 kr.

Men hvordan har COVID-19 påvirket arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet? Hvordan håndteres og reguleres hjemmearbejdspladser i forhold til arbejdsmiljøet? Hvordan påvirker COVID-situationen det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan håndteres og risikovurderes COVID-19 på arbejdspladsen? En lang række arbejdsmiljøspørgsmål er kommet i kølvandet på COVID-19. På dette møde vil vi belyse og diskutere en del af disse.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30

Jakob Ugelvig Christiansen, Sonja Mikkelsen, Mads Lund & Rikke Seim.

Detail-program:

12:30 – 12:40: Velkommen og introduktion

12:40 – 13:00: Mødets arrangører sætter rammerne for Covid-19 som arbejdsmiljøtema

Covid-19 pandemien er et samfundsanliggende – men også et vigtigt og afgørende tema i arbejdsmiljøet.– det er en ’biologisk agens’ som for nogle forekommer som et vilkår, man udfører sit arbejde under fordi smitten potentielt er til stede over alt i samfundet og på arbejdspladser. Andre har smitterisikoen direkte ’indbygget’ i deres arbejdsvilkår og -opgaver. Det gælder fx sundheds- og plejepersonale, bedemænd og forskere.

Samtidigt har de arbejdsmiljøprofessionelle en faglig opgave i forbindelse med forebyggelsen.

Som en sideordnet effekt kan vi måske have lært noget af de forbyggende og beskyttende tiltag vi har arbejdet med under pandemien. Noget kan måske bruges under en ny pandemi, noget vil kunne bruges mere generelt.

13:00 – 13:20: Arbejdsmiljøprofessionel under Covid-19 pandemien – ved Susanne Høyer fra Arbejdstilsynet

Hvilke opgaver har pandemien medført for Arbejdstilsynet? Oplægget vil komme ind på myndighedssamarbejdet, ændringer i lovgivningen, Arbejdstilsynets retningslinjer for arbejde under pandemien, kommunikationen om emnet og beslutninger vedr. arbejdsskader/erstatning på området.

13:20 – 13:50: Luftbåren smitte. Et forskningsprojekt – ved Anne Mette Madsen og Pil Uthaug Rasmussen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Vurdering af luftbåren smitte med SARS CoV-2: Tale, sang og blæseinstrumenter

13:50 – 14:05: Pause

14.05 – 14:25: Analyse og forebyggelse fra et rådgiverperspektiv – ved Henrik Harboe, Joblife/NIRAS

Joblife har gennem mange år arbejdet med hygiejne i alt fra renseanlæg, affaldssektoren, til fødevaresektoren. Ligeledes skimmel i huse og bygninger. Senest har vi målt for Covid-19 på overflader. Vi fortæller om hvad man enkelt kan gøre på forebyggende på denne baggrund i forhold til forebyggelse.

14.25 – 14:45: Erfaringer fra covid19-perioden med en vægt på digitalisering og virtualitet – ved Toke Jakob Jensen, Arbejdsmiljø København

Oplægget præsenterer erfaringer fra covid19-perioden med en vægt på digitalisering og virtualitet, set fra Københavns Kommunes arbejdsmiljøgivnings pespektiv.

14:45 – 15:00: Pause

15:00 – 15:20 – Arbejdsmiljøaspekter ved Covid-19 krisen. Håndtering i en privat virksomhed – ved Rikke Seim, Lundbeck

Covid-19 situationen har afstedkommet mange forskellige problemstillinger, der har krævet arbejdsmiljøindsats.

15:20 – 15:40: Hvad gjorde vi og hvad lærte vi – da vi prøvede at styre sikkert gennem pandemiens første faser? – ved Jakob Ugelvig Christiansen, Banedanmark

Fra beredskabsplan til en ny ’hverdag’ med fuld produktion ’on site og hjemme’ udført af medarbejdere og leverandører fra hele EU – og til den foreløbige læring.

15:40 – 16:15 - Debat med deltagerne

Deltagernes erfaringer, læring og perspektiver

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Mandag d. 10. august 2020

Kl. 12:00 - 16:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

250 kr.

IDA-medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Studiemedlem

250 kr.

Ikke IDA-medlem

300 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 09. august 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

40


Ledige pladser

12

Arrangementsnr.

336299