Arrangement

Building Green - paneldebat "Bæredygtighedsklassen – hvor skal den bringe os hen”

Kom og deltag i en debat, hvor IDA Byg sætter fokus på processen og de politiske forventninger til bæredygtighedsklassen og drøfter bygherres og byggebranchens forventninger til anvendelse af klassen

Forum, Frederiksberg C

Torsdag d. 29. oktober 2020

Kl. 15:50 - 16:45

Gratis

Tilmeldingsfrist 28. oktober 2020 - kl. 23:59

Den frivillige bæredygtighedsklasse er udviklet for at fremme bæredygtigt byggeri og sikre at dansk byggeri er af høj kvalitet, sundt at opholde sig i, begrænser klimapåvirkningen og udvikles på en måde, der er økonomisk bæredygtig.

Branchen skal finde de rette løsninger, som på den ene side kan udvikle byggeriet i en bæredygtig retning og på den anden side kan sikre en stærk og konkurrencedygtig byggebranche. I et marked med stigende råvarepriser og global konkurrence har den danske byggebranche en oplagt mulighed for at markere sig med ekspertise og konkrete løsninger inden for bæredygtigt byggeri.

Med klimaloven har regeringen, sammen med et bredt flertal i Folketinget, sat et ambitiøst klimamål: Danmark skal reducere sine samlede udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det kræver en markant indsats og en omstilling, som vil kunne mærkes og ses på tværs af alle sektorer i det danske samfund.

Byggebranchen har et stort ansvar for, at Danmarks ambitiøse klimalov efterleves, og den frivillige bæredygtighedsklasse er et centralt element i omstillingen af byggeriet og er et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri. 

Den frivillige bæredygtighedsklassen vil i en periode frem til sommer 2022 gennemgå en testfase og det er ambitionen at den bliver obligatorisk fra 2023. De indsamlede erfaringer skal bl.a. bruges til tilrettelæggelse af kontrol med efterlevelse af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. I testfasen kan projekter tilmeldes med henblik på erfaringsindsamling. 

Med denne paneldebat vil IDA-BYG sætte fokus på processen og de politiske forventninger til bæredygtighedsklassen, samt drøfte bygherres og bygg branchens forventninger til anvendelse af klassen.

Panel 

Heidi Bank, Boligordfører, Venstre

Signe Munk, Energi, Forsynings og Klimaordfører, Socialistisk Folkeparti

Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen

Ingrid Reumert, Vice President VELUX A/S, Næstformand for Partnerskabet for Bygge og Anlægsbranchen

Moderator Kurt Emil Eriksen, IDA Byg 

Paneldebatten foregår på Mainstage.

Deltagelse i arrangementet er gratis. Se programmet og hent din billet til Building Green her!


Hvor

Forum

Julius Thomsens Plads 1

1925 Frederiksberg C


Hvornår

Torsdag d. 29. oktober 2020

Kl. 15:50 - 16:45


Pris

Medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 28. oktober 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

150


Ledige pladser

150

Arrangementsnr.

337505


Arrangør

IDA Byg


Medarrangører

IDA Verdensmål