Arrangement

Byen og boligen i en omstillingstid – forsøg på at kvalificere samtalen om de nye fællesskaber

Byen er udsat for mange trusler: klima, ulighed m.m. Samtidig ses byen som ”stedet” for udvikling og udfoldelse, som indbegrebet af ”velfærdssamfundet”. Hvor er byen på vej hen og hvordan kan et fællesskab om omstilling til bæredygtighed understøttes?

IDA Conference, København V

Torsdag d. 28. november 2019

Kl. 17:30 - 19:30

Fra 0 kr.

 

BeskrivelseLink kopieret

København har som by i efteråret 2019 påkaldt sig stor international interesse i forbindelse med ”C40 Mayor Summit 2019”. Udover klimaet, så er byen også udsat for andre risici, bl.a. en stigende ulighed. Samtidig lever en drøm om byen som ”stedet” for udvikling og udfoldelse, som indbegrebet af ”velfærdssamfundet”. Hvor er byen på vej hen og hvordan kan et fællesskab med omstilling til bæredygtighed bedst understøttes?

Oplægsholdere:

Peter Schultz Jørgensen, forfatter til bogen ”Byernes Jord”

Kristoffer Lindhardt Weiss, arkitekt, direktør for Arkitektens Forlag og forfatter til bogen ”Kritisk by”.

Jørgen Dyrholm Jensen, Danske Lejere.

Rammerne om boligbyggeri og byudvikling har undergået store forandringer efter Anden Verdenskrig. Det gælder uanset om boligformen omfatter ejerform eller lejerstatus, om det vedrører unge, pensionister eller familier. Og så naturligvis også hvilken national lovgivning og kulturtradition, det drejer sig om.

Med samfundenes større og større kompleksitet og opløsning af gamle fællesskaber, med de nye udfordringer der tildeles byerne, med sociale mediers indflydelse, med kunstig intelligens mv. er det naturligt at fokusere på, hvad der er rammerne og begrænsningerne for udviklingen i og af vore byer.

Lader vi stå til og blot fortsætter som hidtil, så vil der måske nok kunne etableres flere cykelstier i byerne, men priserne på en bolig vil udvikle sig så byen mere og mere bliver for de få.

Derfor er det vigtigt med udgangspunkt i en beskrivelse af det bestående også at få fokus rettet hen mod løsninger, der er baseret på et samarbejde mellem arkitekter, udviklere, investorer, myndigheder og ikke mindst lejere og beboere, der har interesse i at udvikle nye fællesskaber.

Men allervigtigst er det, at vi konfronterer os selv med spørgsmålet: hvad er det for et liv vi vil leve med hinanden og hvordan skal de rammer se ud som kan understøtte drømmene og visionerne?

I det moderne liv konfronteres vi med mange billeder og indtryk, så visioner og forestillinger om fremtiden i dag gives vanskelige udviklingsvilkår. Men med nødvendigheden af at skulle finde bæredygtige løsninger er noget nyt under udvikling.

Danmark har igen fået en boligminister. Ministeren har blæst i basun for at vise sig parat til at gøre noget ved den stigende ulighed i byerne. Og Danmark har i det hele taget fået en regering, der fra dag 1 har annonceret ambitiøse planer for det sociale liv, herunder for byerne. En regering, som ved et folketingsvalg er sat ind af nye bevægelser i befolkningen.

Hvordan kan de nye bevægelser og deres interesser for byen og boligen bidrage til en kvalificering af samtalen om de forandringer, der skal til - som de f.eks. udtrykkes i FN’s Verdensmål?

Ordstyrer: Niels Johan Juhl-Nielsen (yderligere oplysninger om mødet: 30952926)

Der bliver serveres sandwich og sodavand.

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 28. november 2019

Kl. 17:30 - 19:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

100 kr.

Ledig

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 27. november 2019

Kl. 23:55


Antal pladser

100


Ledige pladser

66

Arrangementsnr.

334018


Arrangør

IDA Grøn Teknologi


Medarrangører

IDA Risk

IDA Teknologivurdering