Arrangement

En "forsømt proces" - selektiv oxidation af metanol til formaldehyd

Kom og hør mere om udfordringerne ved udvikling af denne proces: Kort katalysatorlevetid, stort produktionsvolumen, det evige behov for procesforbedringer, øget behov for at forstå aktivering af jernmolybdat-katalysatoren mm.

IDA Conference, København V.

Mandag d. 27. september 2021

Kl. 17:00 - 19:00

Gratis

 Formaldehyd produceres industrielt ved selektiv oxidation af metanol over en katalysator bestående af
molybdænoxid og jernmolybdat. Reaktoren består af hundredvis af tynde parallelle (2 cm diameter) der køles på ydersiden for at lede reaktionsvarmen væk. Selvom man opnår et udbytte på omkring 92-94% formaldehyd ved fuld omsætning af metanol er processen ikke optimal. Molybdænoxid danner flygtige forbindelser med metanol i starten af reaktoren, hvor metanolkoncentrationen er høj og temperaturen moderat. Når metanolkoncentrationen falder ned gennem reaktoren, udfældes molybdænoxid igen, hvilket resulterer i øget trykfald og at katalysatoren i starten af reaktoren bliver uselektive og danner mere CO og CO2, hvilket giver et lavere udbytte. Afhængigt af driftsbetingelser holder katalysatoren 6 til 18 måneder, hvorefter den må udskiftes. 

 På DTU Kemiteknik har vi studeret katalysatordeaktiveringsprocessen indgående med laboratorieforsøg på fint katalysatorpulver, der deaktiverer hurtigt, så vi kunne følge katalysatorens ændring i aktivitet, struktur og sammensætning med f.eks. Røntgendiffraktion, røntgenabsorptionsspektroskopi og Røntgenfotoelektronspektroskopi. Desuden har vi studeret industrielle katalysatorpiller, hvor diffusionsbegrænsninger for metanol og de flygtige molybdænkomponenter var afgørende. Dette førte til en matematisk model for både en enkelt katalysatorpille og for et helt reaktorrør, der kan forudsige udviklingen i trykfald over tid for både den normale type katalysatorpille og alternative, forbedrede design. 

 I et opfølgende projekt har vi udviklet en alternativ type katalysator bestående af molybdænoxid på
hydroxyapatit, der er lige så aktiv og næsten lige så selektiv som den industrielle katalysator, men den deaktiverer langsommere og der fordamper mindre molybdæn fra den. Dette er blevet undersøgt både som fint katalysatorpulver og som piller i samme størrelse som de industrielle piller, men forskellig densitet for at undersøge indflydelsen af diffusionsbegrænsninger.

Elektronmikroskopbillede af tværsnittet af brugt molydænoxid/jernmolybdat katalysatorpille. De mørkere kanter viser mindre elektrontilbagekast fra disse områder, svarende til tab af molybdæn.

Vi vil derfor meget gerne invitere dig til at holde foredrag om ovenstående procesudvikling for vores medlemmer i Ingeniørhuset, på Kalvebod Brygge 31-33, København i den 27. september 2021, kl. 1700- 1900.

Under foredraget vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål, der medvirker til dialog mellem foredragsholder og vores medlemmer.

Under foredraget byder byder Ingeniørforeningen til en forfrikning.

Med venlig Hilsen 

Civilingeniør, Ole Nielsen 

Medlem af IDA KEMI

  

Hvor

IDA Conference

Kalvebod brygge 31-33,

1780 København V.


Hvornår

Mandag d. 27. september 2021

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 26. september 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

90


Ledige pladser

78

Arrangementsnr.

341022


Arrangør

IDA Kemi