Arrangement

Energieffektivisering, HVAC anlæg i Pharma industri

Energiforbruget til HVAC anlæg i pharmaindustrien udgør mere end 50% af det samlede energiforbrug. I pharmaindustrien er der meget fokus på bæredygtighed og dermed energieffektivisering generelt.

IDA Conference, København V

Torsdag d. 26. november 2020

Kl. 17:00 - 19:30

Gratis

7 pladser tilbage

En væsentlig del af potentialet for yderligere reduktion af pharmaindustriens energiforbrug relaterer sig til ventilation og procesanlæg. 
Energibevidst projektering af nye HVAC anlæg vurderes at kunne øge energieffektiviteten med ca. 25%. I forbindelse med renoveringssager vurderes energieffektiviteten at kunne øges med 20-40%.

Vi vil på mødet få bl.a. en gennemgang af et aktuelt energiprojekt i LEO Pharma.

IDA LifeScience er et fagteknisk netværk for folk, der arbejder i den GMP regulerede industri. Der findes mange specialist områder indenfor GMP verdenen og IDA LifeScience har derfor oprettet såkaldte SME grupper (SME: Subject Matter Expert), hvor man kan komme i dybden med et speciale. ”HVAC & Renrum” er et SME gruppe.

Første netværksmøde i SME gruppen for ”HVAC & Renrum” bliver afholdt den 26. november 2020 kl. 17:00 - 19:30 og her vil vi høre om energieffektivisering i HVAC anlæg.

Arrangementet afholdes på dansk.

Program:
17:00-17:15 – Registrering
17:15-17:30 – Velkommen + lidt info om IDA LifeSience
17:30-18:00 – Teori oplæg, Lars Kristensen fra Niras
18:00-18:30 – Præsentation af et energiprojekt ”Installation af fan-wall” Svend Thygesen, LEO Pharma A/S
18:30-19:00 – Oplæg om EC ventilatorer, Henrik Dahl Thomsen & Niels Knokgård fra embpapst 
19:00-19:30 – Diskussion, Forplejning og netværk

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 26. november 2020

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 25. november 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

45


Ledige pladser

7

Arrangementsnr.

338240


Arrangør

IDA LifeScience


Medarrangører

IDA Energi

IDA HVAC