Konference

EVA-temadag: Kend din drift

Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Torsdag d. 27. februar 2020

Kl. 09:30 - 15:30

Fra 0 kr.

Kend din drift
Vi kender den jo godt, driften. Eller gør vi? Hvad består den egentlig i, og hvordan tager vi den med i arbejdet, når vi planlægger vores projekter? Vi er vant til at fokusere på faserne før
ibrugtagning, dvs. de indledende faser i et projekt samt byggefasen, men hvad med resten af projektets levetid. Den tid, hvor ejerne af de grønne regnvandsløsninger skal tage sig af anlægget og hvor borgerne lever med det – hvordan håndterer vi det? Selvom det er svært at spå om fremtiden, er det nødvendigt at forholde sig til, at der venter opgaver (og udfordringer) forude med de LAR-løsninger vi vælger.

Til denne temadag vil vi stille skarpt på driften af de grønne regnvandsløsninger på godt og på ondt. Hvilke erfaringer har vi med nu eksisterende grønne løsninger – hvad har vi lært, hvad har
fungeret godt, hvordan bærer vi erfaringerne videre fra projekt til organisation, hvordan samarbejdes der kommuner/forsyninger imellem og hvem gør hvad? Inddrager vi borgerne, som jo er
naboer til vores løsninger, og hvis vi gør, hvordan? Og endeligt: skal vi tilpasse vores løsninger, så de kan driftes, eller skal vi i stedet gøre noget ved den måde vi drifter på – som et felt for innovation? Til at svare på disse spørgsmål får vi på besøg af en række oplægsholdere, som med deres erfaringer fra forskellige steder i projekterne og deres forskellige baggrunde, vil være med til at tegne et spændende billede af hvad drift indebærer. Vi kommer til at høre om konkrete projekter, om erfaringer med metoder og værktøjer, om samarbejde med en kommune – set fra en
forsynings synspunkt – og om samarbejde med en forsyning – set fra en kommunes synspunkt.

Kort sagt vil det blive en temadag, hvor drift anskues fra forskellige synspunkter og hvor der lægges op til debat, så vi kan få erfaringerne fra projekter videre ud i branchen. Undervejs i
temadagen afholdes årsmøde med beretning fra formanden og valg af bestyrelsesmedlemmer.
Vel mødt!

Vi har også et godt tilbud her i starten af året. For at kunne styrke samarbejdet mellem forsyningsvirksomhed og myndigheden/kommunen, kan deltagere fra forsyningen invitere en af deres kollegaer fra kommunen til at deltage i temadagen til 0 kr.! Hvis du tager en kollega med, skal navn og e-mail på kollega sendes til vores koordinator Sylvie Chambelland på syc@ida.dk senest d. 12. februar.

EVA-Udvalget

Program

09.30 - 10.00 Kaffe/te og rundstykker
10:00 - 10:10 Velkomst og intro til dagen
v. Benedikte Foldby Jakobsen, EVA udvalget

10:10 - 10:40 LAR-vejbede
– er løsningerne fremtidssikrede eller hvad skal der til? Og hvad er alternativet?
v. Gitte Møller Jensen og Uffe Linneberg Gangelhof, VandCenterSyd
I oplægget præsenteres dels vejbede i forhold til de større linjer med CO2-aftryk og livscyklusanalyse og dels detaljer ift. plantevalg, etablering og drift af LAR-vejbede.

10:40 - 11:05 Tværfagligt klimaprojekt i København med fokus på forsinkelse, forskønnelse og forankring
v. Daniel Koudal, Landskabsarkitekt MDL, Årstiderne Arkitekter
Hvordan kommer vi videre fra de eksperimenterende pilotprojekter, som har haft større fokus på proces, synlighed og ekstern formidling end på egentlig funktion, økonomi, drift og forankring?

11:05 - 11:20 Pause

11:20 - 11:45 Hvad med driften?
v. Anne Laustsen, Aarhus Vand
Erfaringer med rollefordeling og samarbejde mellem kommune og forsyning om driften af grønne løsninger

11:45 - 12:05 Skylleskader og drift af LAR
v. Michael Wendel, projektleder – kloakmester, OKNygaard
Praktiske erfaringer med driften af LAR-anlæg.

12:05 - 13:05 Frokost

13:05 - 13:40 Drift - hvordan strukturerer vi det?
v. Mikkel Nicolas Priess og Anne Mette Dahl Jensen, Frederiksberg Kommune
Med udgangspunkt i et helt konkret projekt præsenteres nogle af Frederiksbergs Kommunes udfordringer med drift af deres regnvandsanlæg. Derudover løfter
vi os op på et højere niveau og ser nærmere på, hvordan driften er organiseret, hvornår den inddrages, hvordan den overdrages og hvordan der arbejdes med
værktøjer, der hjælper med driften.


13:40 - 14:10 Årsmøde
v. Jakob Badsberg Larsen, Formand for EVA udvalget
1. Valg af dirigent
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af udvalgsmedlemmer *
6. Eventuelt
* Kjartan Gunnarsen har været medlem af bestyrelsen i 2 x 3 år og kan derfor ikke genopstille.
Jakob Badsberg Larsen er på valg for en ny treårig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Forslag til kandidater fremsendes til Jakob Badsberg Larsen (jla@niras.dk)
eller Agnethe Nedergaard Pedersen (anp@vandcenter.dk) senest den 18. februar 2020.

14:10 - 14:30 Kaffepause

14:30 - 15:00 Drift er også et felt for innovation!
v. Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet (Institut for planlægning)
I oplægget kommer Birgitte med sit bud på, hvorfor vi skal arbejde med drift som et innovationsområde. Det handler dels om, at vi ikke kan fortsætte med
at drifte som vi gør – det er der ikke midler til i den nuværende organisering, og det betyder, at der er en stor risiko for at få kedelige anlæg, som alene er bygget for at få nem drift.
Dels handler det om, at drift kan blive et område, hvor vi kan lave innovation – som kan skabe arbejdspladser, viden og grøn vækst.

15:00 - 15:15 Hvad vi taler om, når vi taler om drift
v. Anne Mette Dahl Jensen, projektleder for drift af klimaprojekter ved Frederiksberg Kommune
Hvad omfatter drift også?
Hvordan sikrer vi os, at vores anlæg ikke bliver ødelagt?
Hvilke erfaringer skal tages med videre?
I præsentationen kommes med eksempler på udfordringer og hvilke løsninger, der blev fundet.

15:15 - 15:25 Afrunding og afsluttende bemærkninger
v. Benedikte Foldby Jakobsen, EVA udvalget

15:25 Tak for denne gang og kom godt hjem

Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved dette arrangement udleveres navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.


Hvor

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg


Hvornår

Torsdag d. 27. februar 2020

Kl. 09:30 - 15:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

1.300 kr.

Medlem

1.500 kr.

Seniormedlem

1.500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.450 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 26. februar 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

138


Ledige pladser

13

Arrangementsnr.

335250


Arrangør

EVA udvalget