Arrangement

Fjernkølecentral i Tårnby

Tårnby Forsyning har etableret et enestående fjernkølesystem som med store varmepumper og en akkumuleringstank udnytter synergien mellem el, fjernvarme, fjernkøling, spildevand og grundvand. Det siges at være verdens smarteste fjernkølesystem.

Tårnby Renseanlæg og fjernkølecentral, Kastrup

Torsdag d. 08. oktober 2020

Kl. 16:00 - 18:30

Fra 50 kr.

Fjernkøling er hastigt på vej som endnu en vigtig del af vores energiinfrastruktur. For 10 år siden var fjernkøling stort set ukendt i Danmark, men i disse år udbygges med nye fjernkølesystemer overalt, hvor vi har klynger af bygninger med kølebehov. Det har vi i typiske campusser, i bycentre og i byudviklingsområder, som den nye bydel i Tårnby. Den nye bydel ved Kastrup Metro station med bl.a. Den Blå Planet og Ferrings nye domicil er et godt eksempel på synergien mellem kollektiv transport og effektiv energiforsyning. Her har Tårnby Forsyning netop udvidet fjernvarmen og etableret et nyt fjernkølesystem, der forsynes en energicentral på Tårnby spildevandsanlæg. Energicentralen udnytter synergierne og sektorkoblingerne mellem el-systemet, fjernvarmen, fjernkølingen, spildevandet og grundvandet. Koblingen mellem disse 5 sektorer fremmer effektiviteten og projektets økonomi for Tårnby Forsynings kunder. Anlægget går for at være verdens smarteste fjernkølesystem.

Energicentralen, der er placeret på Tårnby Forsynings spildevandsanlæg består af følgende anlægskomponenter, der alle ejes af Tårnby Forsyning:

* 4 varmepumper fra Johnson Controls med i alt 4,8 MW køl / 6,3 MW varme

* 2.000 m3 køleakkumuleringstank i stål

* Tilslutning til de nye fjernkølenet i den nye bydel med en kapacitet på 10 MW køl

* Tilslutning til Tårnbys eksisterende fjernvarmenet for at afsætte varmen

* Tilslutning til ledningen med behandlet spildevand for at udnytte varmen i spildevandet

* Transformer fra 10 kV samt

* 2 MW grundvandskøling og/eller kobling til eksisterende drænvandsledning (i fase 2)

Der er ingen tørkølere, som vi ser på traditionelle køleanlæg, og der skal ikke bortledes spildvarme fra kølingen. Derimod er det tanken at udnytte varme fra det behandlede spildevand, når der er overskydende kølekapacitet.

Program

16.00                  Velkommen til Tårnby Forsyning

Ved Raymond Skaarup, direktør for Tårnby Forsyning

16.10                  Fra ide til virkelighed

Ved Hasmik Margaryan, Tårnby Forsyning, fjernvarme og fjernkøling

16.30                  De smarte synergier og økonomien bag projektet

Ved Anders Dyrelund, energiplanlægger, Rambøll

16.50                  Koncept og design af energicentral

Ved Anders Carøe, fjernkøleekspert, Rambøll

17.10                  Rundvisning

18.00                  Sandwich, spørgsmål og svar

18.30                  Tak for i dag

Hvor

Tårnby Renseanlæg og fjernkølecentral

Kastrup Strandpark 22

2770 Kastrup


Hvornår

Torsdag d. 08. oktober 2020

Kl. 16:00 - 18:30


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Firmamedlem

50 kr.

Medlem af arrangør

50 kr.

Ledig

50 kr.

IDA-medlem

50 kr.

Seniormedlem

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Ikke IDA-medlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 06. oktober 2020

Kl. 16:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

4

Arrangementsnr.

336946


Arrangør

IDA Energi