Arrangement

Fremtidens bæredygtige fødevarer og foder, f.eks. mikroalger

Vi skal være grønne og bæredygtige, og det hjælper TI med gennem forskning og udvikling inden for landbrug og fødevarer. På sigt kan mikroalger erstatte eller formindske brug af soja, da produktion af denne ofte sker på bekostning af regnskoven.

IDA Mødecenter, København V

Tirsdag d. 01. december 2020

Kl. 17:00 - 20:00

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 16. november 2020 - kl. 23:55

Som GTS- institut (De syv danske GTS-institutt er er en del af indsatsen for at skabe dansk innovation) har Teknologisk Institut en central rolle i den grønne omstilling.

For at den grønne omstilling kan blive en succes, skal den nyeste teknologi, forskning og viden bruges til konkret udvikling af produkter og processer hos virksomhederne for at sikre konkurrenceevne og arbejdspladser.

Arrangementet giver mulighed for at høre nærmere om hvad Teknologisk Institut arbejder med inden for fødevareudvikling og produktion og hvordan en biobaseret produktion kan hjælpe med til at løse de udfordringer vi står over for. Fokus vil være på fødevarer, men også emner som foder, bioraffinering og biomasser til andre formål vil blive omtalt, herunder nye kilder som f.eks. mikroalger.

Foredragsholder er Lars Jørgensen, Seniorkonsulent AgroTech, Teknologisk Institut.

Arrangementet er i samarbejde med TI Tåstrup og afholdes i IDA, København.

Der vil bliver serveret sandwich og øl/vand

Arrangementet er gratis, men ved udeblivelse vil du bliver opkrævet kr. 200 i gebyr.

Arrangør: IDA Fødevaregruppe ved Nils Rude Petersen. Mobil 42 42 85 09/ 42 44 85 09, mail rude-p@hotmail.com.

____

Oprettelse af Fødevaregruppen, IDA Nordsjælland blev vedtaget på regionsmødet den 29. april 2019, og det ligeledes nystartede IDA Bryggerlaug er placeret under denne gruppe.

Gruppens formål er at formidle viden fra forskningsmiljøer, iværksættere og virksomheder omkring klimavenlige produktionsmetoder og ditto produkter med henblik på at udvikle metoder, der både er skånsomme for miljø, som sikrer dyrevelfærd, og som i fremtiden kan sikre brødfødning af verdens stærkt voksende befolkning.

Visionen er endvidere at:

skabe bæredygtighed, således at produktion og forbrug belaster klimaet mindst muligt og undgår forurening af natur og miljø

udnytte ressourcerne mere optimalt

hindre madspild

styrke udvikling af nye fødevarer, der fremover skal supplere/erstatte både de konventionelle animalske og de plantebaserede produktionsmetoder

forebygge sygdomme og øge folkesundheden via fødevarer

viden og forskningsresultater skal formidles til IDA medlemmer, relevante instanser, iværksættere, industri mm. gennem IDA-møder og -arrangementer.

Mange arrangementer tænkes udført i samarbejde med forskningscentre.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 01. december 2020

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 16. november 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

80


Ledige pladser

34

Arrangementsnr.

338116