Arrangement

Fremtidens bæredygtige samfund kan baseres på grøn metanol

Deltag i dettemspændende foredrag om udvikling af metanolanlæg, der anvender metanol fra vedvarende el og CO2-kilder, der vil sikre effektiv energiudnyttelse

IDA Conference, København V

Onsdag d. 10. marts 2021

Kl. 16:00 - 18:00

Gratis

3 pladser tilbage

Vi er glade for, at Jakob Munkholt Christensen, DTU Kemiteknik, har mulighed for at holde foredrag for os.

En voksende elproduktion fra fluktuerende, vedvarende energikilder kalder på en effektiv lagrings- og distributionsteknologi. Decentrale metanolanlæg, som fremstiller metanol fra vedvarende el og lokale CO2 -kilder, vil kunne sikre effektiv energiudnyttelse, men det kræver udvikling af nye, mere aktive katalysatorer.

Olie- og gasressourcerne er begrænsede, hvorfor fremtidens bæredygtige energiform er el fra vedvarende energikilder, men der rejser sig spørgsmålet, hvordan el kan lagres effektivt til brug på vindmøller på vindstille og overskyede dage med højt elforbrug? Det ideelle lagringsmedie er effektivt til op- og afladning og besidder en høj energitæthed. Nutidens batteriteknologier er udfordrede på grund af deres lave energitæthed, mens lagring i form af brint dannet fra elektrolyse af vand også har en begrænset energitæthed. En mulig løsning er at anvende denne brint til produktion af flydende kemikalier med markant højere energitætheder.

Fremtidens bæredygtige metanolproduktion baseres på en CO2 neutral cyklus. Energilagring som metanol inkluderer vandelektrolyse, hvor vedvarende el driver spaltning af vand til ilt og brint. Processen gennemføres under 50-100 bars tryk ved 200-300 gr. C. Hertil anvendes en katalysator.

Vi vil derfor glæde os til at høre mere om procesudvikling, dine erfaring med procesudvikling evt. på basis af pilotkørsler mm. samt evt. samarbejdspartner under udviklingsprocessen og perspektiver for drift i fuld skala mm.

Under mødet vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål, der medvirker til dialog mellem foredragsholderen og deltagerne. 

Der vil være en let forfriskning undervejs.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 10. marts 2021

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 09. marts 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

50


Ledige pladser

3

Arrangementsnr.

338628


Arrangør

IDA Kemi


Medarrangører

IDA Verdensmål

Kurser for studerende