Arrangement

Generalforsamling 2021 i IDA Trafik & Byplan (online)

Der indkaldes hermed til generalforsamling i IDA Trafik & Byplan til afholdelse 9. marts 2021.

webinar

Tirsdag d. 09. marts 2021

Kl. 16:00 - 17:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 07. marts 2021 - kl. 23:59

Generalforsamlingen afvikles online og du vil få et mødelink tilsendt et par dage før mødet.

Dagsorden

• Valg af dirigent og referent
• Årsberetning
• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
• Indkomne forslag
• Valg af formand (formanden er ikke på valg)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af kritisk revisor
• Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send dit forslag til Anne-Mette Bach på mail: amb@ida.dk

Med venlig hilsen

Synnøve Klitgaard, Formand for IDA Trafik og Byplan

Hvor

webinar

Møde i TEAMS


Hvornår

Tirsdag d. 09. marts 2021

Kl. 16:00 - 17:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 07. marts 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

20


Ledige pladser

18

Arrangementsnr.

339086