Arrangement

Generalforsamling Aalborg Afdeling

Kom og hør om, hvad der sker i Aalborg afdelingen. Mød op til en hyggelig aften med generalforsamling og ikke mindst den efterfølgende middag. Sidste frist for tilmelding til spisning er den 26. februar 2021

Papegøjehaven, Aalborg

Onsdag d. 03. marts 2021

Kl. 17:30 - 21:30

Gratis

Tilmeldingsfrist 03. marts 2021 - kl. 17:20

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Fremlæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet under pkt. 9 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før. Forslag sendes til hek@ida.dk og skal være modtaget senest 3. feb.

Efter generalforsamlingen er Aalborg afdeling vært ved en middag, som hovedret serveres en wienerschnitzel og der serveres naturligvis også dessert.

Sidste tilmeldingsfrist for deltagelse i middagen er den 26. februar kl 12:00, og der er bindende tilmelding til middagen efter dette tidspunkt. Hvis der sker afmelding efter denne dato, eller udeblivelse på dagen, så er der et "no show"-gebyr på 200 kr.

Du kan stadig deltage i selve generalforsamlingen, dog uden middag, hvis du tilmelder dig efter 26. februar.

På grund af eventuelle Corona restriktioner, kan der være begrænset antal pladser til rådighed, i dette tilfælde vil det være tilmelding efter først til mølle, såfremt der er fuldt booket bedes du skrive dig på venteliste.

Generalforsamlingen samt efterfølgende middag er kun for IDA-medlemmer. Og kun medlemmer af Aalborg Afdeling har stemmeret.

Vi mødes i Papegøjeburet på 1. sal

Såfremt du er interesseret i at vide mere om det at være aktiv i Aalborg afdelingen´s bestyrelse, og evt. kunne tænke dig at være med til at lave nogle spændende arrangementer, kan du få mere at vide ved at kontakte os på idaaalborgafdeling@gmail.com, men du er naturligvis også velkommen til at nævne det på selve generalforsamlingen.

Hvor

Papegøjehaven

Europa Plads 2

9000 Aalborg

Glassalen på 1. sal


Hvornår

Onsdag d. 03. marts 2021

Kl. 17:30 - 21:30


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 03. marts 2021

Kl. 17:20


Antal pladser

50


Ledige pladser

48

Arrangementsnr.

338359