Arrangement

Generalforsamling i IDA Bygningsfysik

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i IDA Bygningsfysik. Kom og vær med til at præge selskabets udvikling fremover!

Aalborg Universitet København, København SV

Onsdag d. 20. marts 2019

Kl. 18:00 - 18:45

Gratis

 

BeskrivelseLink kopieret

OBS: Til parkering ved A.C. Meyers Vænge 15 kræves gyldig parkeringsbillet. Dette findes under Dokumenter på Mit IDA som link nederst i Praktisk info

IDA Bygningsfysik byder alle velkomne, entreprenører, arkitekter, ingeniører samt andre fagfolk, som er interesseret i at udbrede kendskabet til bygningsfysik og skabe et forum, hvor branchen kan mødes, diskutere, reflektere og skubbe til udviklingen i dansk byggeri.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge
4.Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år
5.Beretning om IDA’s fagtekniske arbejde
6.Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2019
7.Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2019
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af kritisk revisor
10.Eventuelt

OBS! Generalforsamlingen følger umiddelbart efter arrangementet: Klimaændringer og bygningsfysik, der starter kl. 15.00 samme sted. Tilmelding sker på arrangementet.

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

Aalborg Universitet København

A.C. Meyers Vænge 15

2450 København SV

Auditorium


Hvornår

Onsdag d. 20. marts 2019

Kl. 18:00 - 18:45


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 20. marts 2019

Kl. 10:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

85

Arrangementsnr.

331314