Arrangement

Generalforsamling i IDA HVAC

Kom til generalforsamling i IDA HVAC og hør mere om netværkets arbejde og arrangementer.

Danvak, København S

Tirsdag d. 30. marts 2021

Kl. 14:00 - 15:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 29. marts 2021 - kl. 23:59

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2020 til godkendelse og decharge
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Fastsættelse af kontingenter for kommende år
6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. marts 2021.
8. Valg af formand - formanden er ikke på valg i 2021
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10 Valg af kritisk revisor
11. Eventuelt

IDA HVAC's generalforsamling holdes umiddelbart før VVS Teknisk Forenings. Læs mere om generalforsamlingen i VVS Teknisk Forening.

Danvak = VVS/TF + IDA HVAC

Hvor

Danvak

Islands Brygge 26

2300 København S


Hvornår

Tirsdag d. 30. marts 2021

Kl. 14:00 - 15:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 29. marts 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

25


Ledige pladser

23

Arrangementsnr.

338809


Arrangør

IDA HVAC