Arrangement

Generalforsamling - Mors-Thy Afdeling, Nordjysk Region

Årets traditionsrige generalforsamling for IDA's medlemmer på Mors og i Thy. Aftenen starter med et spændende oplæg. Herefter generalforsamling hvor der efterfølgende serveres gule ærter eller wienerschnitzel.

Øst Vildsund Gl. Færgekro, Erslev

Onsdag d. 10. marts 2021

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 04. marts 2021 - kl. 23:59


Herefter Generalforsamling.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3.Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4.Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5.Valg af formand
6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne.
8.Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10.Eventuelt.

Hvor

Øst Vildsund Gl. Færgekro

Sundbyvej 238

7950 Erslev

Sundbyvej 238, 7950 Erslev


Hvornår

Onsdag d. 10. marts 2021

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 04. marts 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

37

Arrangementsnr.

338420