Webinar

Hvordan når København CO2-neutralitet i 2025? Og hvordan kommer vi videre?

En præsentation af Københavns Klima-roadmap 2021-2025 og de foreløbige tanker omkring Københavns vision for klimaarbejdet frem mod 2050.

Webinar/møde foran din egen pc, tablet, smartphone

Torsdag d. 23. september 2021

Kl. 08:30 - 09:30

Gratis

 I 2012 satte Borgerrepræsentationen i København et mål om, at landets hovedstad senest i 2025 skal være CO2-neutral. Tre handlingsplaner beskriver, hvordan Københavns Klimaplan 2025 omsættes til handling.  

Den seneste handlingsplan – ”Roadmap 2021-2025” – viser, at der i 2020 stadig var en manko på mere end 430.000 tons CO2. Tillæg til handlingsplanen i form af opstilling af flere vindmøller samt et storstilet forsøg med CO2-fangst på Amager.

Ressourcecenter forventes at kunne nedbringe mankoen til 10.000 tons. De sidste 10.000 tons skal således komme fra vejtrafikken for at København når i mål. Der kan dog være politisk interesse i at stile efter 30.000 tons i trafikken i 2025 for at sikre, at planen bliver mere robust, da der er usikkerheder forbundet med indsatsernes effekt.  

Klimasekretariatet giver et overblik over handlingsplan og tillæg.

Efterfølgeren til Københavns Klimaplan 2025 skal udstikke retningen for klimaarbejdet efter 2025. Arbejdet skal søsættes, og planen godkendes politisk, inden vi når 2025. Hør mere om, hvilke overvejelser Klimasekretariatet gør sig om dette arbejde. 

Indlægsholder: Cássia Simons Januário, Specialkonsulent, Københavns Kommunes Klimasekretariat, ansvarlig for effektvurdering, udvikling og scenarieanalyse af CO₂-emissioner i forbindelse med kommunens klimaplan.  


Tilmeldingsprocedure:
Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail herpå. Nederst i denne mail finder du et link til webinaret.
Du logger på via dette link og kommer videre til sitet, hvor webinaret vises.

Download vejledning Deltag i et Microsoft Teams webinar eller møde - via App eller Teams klient.

Det er ikke tilladt at dele hverken linket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af mødet/webinaret.


Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister: Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på dette webinar, vil du også automatisk modtage info om næste webinar indenfor samme fagområde.

Hvor

Webinar/møde foran din egen pc, tablet, smartphone

Deltag via pc, tablet, smartphone


Hvornår

Torsdag d. 23. september 2021

Kl. 08:30 - 09:30


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 22. september 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

500


Ledige pladser

486

Arrangementsnr.

341854


Arrangør

IDA Bygningsfysik


Medarrangører

Kurser for studerende