Arrangement

IDA Fyns generalforsamling 2020

Brug din stemme til at få indflydelse på det frivillige arbejde i IDA Fyn. Forårets udskudte generalforsamling bliver afviklet i en version uden det sædvanlige indledende foredrag. IDAs formand Thomas Damkjær Petersen aflægger beretning for IDA.

Fællesdomicilet, Odense C

Mandag d. 21. september 2020

Kl. 17:00 - 20:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 17. september 2020 - kl. 23:59

Opdatering 9/9: På grund af udviklingen i coronasmitte i Odense, er det særdeles vigtigt, at du tilmelder dig inden d. 18/9, for at vi kan overholde coronarestriktionerne og forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftaler for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af regionsrådsformand (formanden er ikke på valg).
6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. §5.
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
9. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10.Eventuelt.

OBS: Der vil være en let forplejning efter selve generalforsamlingen - ca. kl. 19.15. Meld dig til generalforsamlingen senest d. 13. september, hvis du vil spise med.

Parkering:
Der er 25 gratis P-pladser tilhørende Fællesdomicilet langs med bygningen. Der skal du have en P-billet i receptionen ved ankomst. Derudover er der P-muligheder på gruspladsen for enden af Englandsgade og på gruspladsen på Havnegade. Begge er mod betaling via Europark-app. Den offentlige P-kælder i svinget på Englandsgade er ikke tilgængelig i øjeblikket. Se i øvrigt P-vejledning under "dokumenter på Mit IDA" nederst på siden her.

Vedtægter og øvrige bilag finder du også under "dokumenter på Mit IDA" nederst på siden. Disse kan printes/medbringes på pc til generalforsamlingen. Der vil ikke foreligge papirmateriale ved selve generalforsamlingen.

Vi overholder selvfølgelig myndighedernes anvisninger for at kunne mødes sikkert. Det kan betyde ændringer i tid, sted og deltagerantal.

Vel mødt!

Carl Per Sørensen
Formand for IDA Fyn


Hvor

Fællesdomicilet

Englandsgade 25

5000 Odense C

Konferencen/kantinen


Hvornår

Mandag d. 21. september 2020

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 17. september 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

31


Ledige pladser

0

Arrangementsnr.

336830


Arrangør

IDA Fyn