Arrangement

IDA Nord – Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen starter kl. 17:00 og spisningen kl. ca. 19:30 Ret til ændringer forbeholdes

AaB Konference, Aalborg

Torsdag d. 13. august 2020

Kl. 17:00 - 21:00

Gratis

 

BeskrivelseLink kopieret

Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
3: Forelæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse
4: Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5: Valg af regionsformand (der er ikke valg i år)
6: Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
7: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
8: Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter v. IDAs formand Thomas Damkjær Petersen
9: Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes behandlet i IDA.
10: Eventuelt

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.

Tilmelding efter 6. august 2020 - bliver uden spisning. Køkkenets deadline. Der serveres wienerschnitzel til middagen til alle.

(Du kan eftertilmeldes ved at skrive til Helle Ekstrøm - hek@ida.dk) 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

AaB Konference

Harald Jensens Vej 7-9

9000 Aalborg


Hvornår

Torsdag d. 13. august 2020

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 12. august 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

11

Arrangementsnr.

336837


Arrangør

IDA Nord