Arrangement

IDA Nord – Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen starter kl. 17:00 og spisningen kl. ca. 19:30 Sidste frist for tilmelding til spisning er den 9. juni 2021 Ret til ændringer forbeholdes

Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg

Onsdag d. 16. juni 2021

Kl. 17:00 - 19:30

Gratis

Tilmeldingsfrist 09. juni 2021 - kl. 23:59

Dagsorden 
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftaler for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af regionsformand. (der er ikke valg i år)
6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
7. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
9. Indkomne forslag, herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Hvor

Aalborg Kongres & Kultur Center

Europaplads 4

9000 Aalborg

Musiksalen


Hvornår

Onsdag d. 16. juni 2021

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 09. juni 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

60


Ledige pladser

30

Arrangementsnr.

338404


Arrangør

IDA Nord