Arrangement

IDA Østjylland - Generalforsamling 2020

Tilmelding af hensyn til middag kl 20:00 er nødvendig.

EY Huset, Aarhus C

Mandag d. 23. marts 2020

Kl. 17:00 - 21:00

Gratis

 

BeskrivelseLink kopieret

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af regionsrådsformand.
6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant.
8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
9. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA*
10. Eventuelt.

*Forslag, der ønskes behandlet på regionens generalforsamling - skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Program:
Kaffe og kage kl 17.00
Generalforsamling kl 17.30
Spisning kl 19:30
Tak for i aften kl 21:00


 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

EY Huset

Værkmestergade 25, 15. sal

8000 Aarhus C

kantinen


Hvornår

Mandag d. 23. marts 2020

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 22. marts 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

18

Arrangementsnr.

334106