Arrangement

IDA Østjylland - Generalforsamling 2021

Pakhusene, Bygning 4B, Aarhus C

Tirsdag d. 23. marts 2021

Kl. 17:00 - 20:30

Gratis

Tilmeldingsfrist 22. marts 2021 - kl. 23:59

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af regionsrådsformand.
6. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
7. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant.
8. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
9. Indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA*
10. Eventuelt.

*Forslag, der ønskes behandlet på regionens generalforsamling - skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Program:
Generalforsamling kl. 17.30
Let forplejning kl. 19:30
Tak for i aften kl. 20:30


Hvor

Pakhusene, Bygning 4B

Mariane Thomsens Gade 4B Aarhus Ø

8000 Aarhus C

kantinen


Hvornår

Tirsdag d. 23. marts 2021

Kl. 17:00 - 20:30


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 22. marts 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

44

Arrangementsnr.

338305