Arrangement

Indflydelse: På arbejdet, arbejdsmiljøet og arbejdspladsen - Veje og vildveje

På heldagskonferencen får du helt ny forskningsviden og højaktuelle cases fra virksomheder, der repræsenterer nye tendenser, resultater og viden om indflydelse på og udvikling af arbejdspladsen og arbejdsmiljøet som vej til både trivsel og produktivitet

IDA Mødecenter, København V

Onsdag d. 28. oktober 2020

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 500 kr.

1 plads tilbage

Indflydelse er et af de seks guldkorn, der kendetegner et godt arbejde. Indflydelsen medvirker både til trivsel på arbejdspladsen og høj produktivitet. Det har historisk handlet om indflydelse på egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet samt arbejdstidens placering. Samtidig skelner forskere mellem at have indflydelse i (eget) arbejde og den bredere indflydelse over arbejdet (arbejdspladsen) – og som en ny tendens kan der måske tales om indflydelse på den strategiske udvikling af arbejdspladsen.

På denne konference får du højaktuelle forskningsresultater og arbejdspladscases, kombineret dem med perspektiverende og rammesættende oplæg. Sidste nyt: Du får også et gratis eksemplar af den helt nye bog, Demokratisering af arbejdet, som to af dagens oplægsholdere står bag. Sidste nyt: Du får også et gratis eksemplar af den helt nye bog, Demokratisering af arbejdet, som to af dagens oplægsholdere står bag. IDA Arbejdsmiljø og IDA Lederforum inviterer arbejdsmiljøprofessionelle og ledere til at få nye input og bidrage til en drøftelse af, hvordan det ser ud med indflydelsen på de danske arbejdspladser.

Konferencen afholdes efter myndighedernes Corona-anvisninger ift. max-deltagerantal ved siddende arrangementer, bordopstilling, afstandskrav, afspritning og forplejning. Skulle du være forhindret, kan du afmelde din deltagelse frem til og med aftenen før konferencen. Ved udeblivelse pga. sygdom eller symptomer på dagen kan du kontakte os og få din deltagerafgift refunderet. Skriv til mlu@bfa.dk.

Program:

8.30: Tjek ind med morgenmad

9.00: Velkommen med deltagerinvolverende åbning

9.15: Hvordan har indflydelsen udviklet sig historisk – fra medarbejderdemokrati til selvledelse?

I dagens rammesættende oplæg får vi et historisk rids over, hvordan indflydelsen har ændret karakter på det danske arbejdsmarked: Fra medarbejderdemokrati i 70’erne over håb om fleksibilitet i 80’erne, det udviklende arbejde i 90’erne, kritik af fleksibiliteten i 00’erne og nye styringsprincipper i 10’erne. Den samlede ramme for oplægget bliver en diskussion af, hvordan indflydelsen har udviklet sig.

Ved Helge Hvid, Professor Emeritus, Arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet

10.00: ”Når jeg bliver hørt, føler jeg, at jeg hører til”

Malene Friis Andersen rapporterer resultater og refleksioner fra et nyt, kvalitativt forskningsprojekt om indflydelse: ’Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie’. Kom og hør om centrale fund og pointer!

Ved Malene Friis Andersen, Ph.D., cand.psych.aut, Post.doc. på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

10.45: Pause

11.00: Hvad gør Danmarks bedste og Europas bedste offentlige arbejdsplads med indflydelsen?

En højaktuel beretning fra Ann-Christina Matzen Andreasen om, hvordan JAC, Gentofte Job, Aktivering og Kompetencecenter skaber strategisk indflydelse for medarbejderne på arbejdspladsen – og bringer anbefalingerne videre til Finansministeriet. JAC er i 2019 kåret som både bedste danske offentlige arbejdsplads og bedste europæiske i undersøgelsen ’Great Place to Work’.

Ved virksomhedsleder, forfatter og foredragsholder Ann-Christina Matzen Andreasen

12.00: Frokost

13.00: Deltagerinvolverende dialog: Aktuelle perspektiver på indflydelse

13.30: Selvledelse – frihed eller kontrol?

På arbejdspladser i Danmark og Europa handler indflydelse ikke blot om kontrol over sit eget arbejde; med indflydelsen følger også et større ansvar og ejerskab for områder, som hidtil har været varetaget af ledelsen. Det kan eksempelvis være ansættelser, afskedigelser og økonomi. Baseret på eksempler fra danske arbejdspladser og fra verdens største organisation, der er opbygget som selvledende, den hollandske virksomhed Buurtzorg, rejser Anders Raastrup Kristensen det spørgsmål, om det er indflydelse, som medarbejderne får, når de løser ledelsens normale opgaver?

Ved lektor, Ph.D., Anders Raastrup Kristensen, Københavns Universitet

14.15: Medarbejderinddragelse og sikkerhedskultur: En gevinst – og en udfordring?

I nedrivningsvirksomheden J Jensen har udviklingschef Thomas Sinding de sidste 10 har haft fokus at øge medarbejderindflydelsen for at få en god sikkerhedskultur. Det har givet gevinster som fx det årlige seminar, hvorfra de udvikler indsatser på baggrund af ønsker og forslag fra formændene. Men nogle gange giver det også udfordringer: Når medarbejderinddragelsen fører til, at medarbejderne bliver så autonome, at de kommer til at udfordre lovgivningen og sikkerheden.

Ved udviklingschef Thomas Sinding, J, Jensen

15.00: Pause

15.30: Indflydelse: Hvorfor gør vi det ikke bare?

Med afsæt i samtaleanalyser viser nyere forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvordan indflydelse praktiseres på større, private arbejdspladser i Danmark – og hvorfor dialoger og workshops om indflydelse i praksis kan være risikofyldte for både medarbejderne, der ytrer sig, og lederen, der styrer dialogen.

Ved Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, ph.d., adjunkt ved CBS, og seniorforsker, Jeppe Ajslev, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

16.15: Afrunding: Svar vi har fået og nye spørgsmål, der er rejst

16.30: Tak for i dag


Arrangører: Mads Lund, Mette Elise Larsen & Liv Starheim, IDA Arbejdsmiljø

__________________________

Corona: IDA overholder selvfølgelig myndighedernes corona-anvisninger, herunder lokale skærpelser og afstandskrav. Vi tager sikkerhed alvorligt - alle husker at spritte af, holde afstand. Skulle der komme ændringer i tid, sted og deltagerantal for de fysiske arrangementer, vil du som deltager få direkte besked.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 28. oktober 2020

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Firmamedlem

500 kr.

Medlem af arrangør

500 kr.

Ledig

500 kr.

Medlem

500 kr.

Seniormedlem

500 kr.

Studiemedlem

500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

600 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

600 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 21. oktober 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

75


Ledige pladser

1

Arrangementsnr.

336385


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø


Medarrangører

IDA Lederforum