Arrangement

Jagten på bæredygtige proteiner

Deltag i et spændende foredrag om, hvordan Unibio har udviklet en bæredygtig og økologisk teknologi, der omdanner metan til alle kilder til proteinprodukter, der anvendes som føde i den 3. verden og til dyrefoder.

IDA Conference, København V

Torsdag d. 22. april 2021

Kl. 18:00 - 20:00

Gratis

Vi får besøg af direktør Henrik Busch-Larsen og Teknisk direktør Jess Dragheim fra Unibio, som vil holde foredrag for os om fremstilling og markedsføring af bæredygtige proteiner. Unibio har udviklet en konkurrencedygtig, bæredygtig og økologisk fermenteringsteknologi, der kan omdanne metan fra alle kilder til et stærkt koncentreret proteinprodukt. Det har resulteret i spændende projekter.

Proteinerne fremstilles ved kontinuerlig fermentering i en U-loop fermenter med statiske mixere og en pumpe til at drive væskestrømmen. Produktionsprocessen er aerobisk med metangas som kulstof- og energikilde for en bakteriekultur. Rent oxygen bruges til iltning af fermenteringsprocessen, og ammoniak anvendes som nitrogenkilde. Ud over bakteriekulturen og substrater anvendes vand og fosfor samt en række mineraler i fermenteringsprocessen. Natriumhydroxyd og svovlsyre anvendes til at regulere pH-værdien. Fosfat tilføres som fosforsyre og mineralerne som sulfater, klorider eller nitrater. pH reguleres til 6,5 og temperaturen holdes på 45 gr.

Brugen af metangas til fremstilling af biogasser er gavnlig for miljøet, da der det eneste biprodukt er vand.

Stigende efterspørgsel af dyre- og kæledyrsfoder
Det årlige markedsvolumen for dyre- og kæledyrsfoder er ca. 1000 Mill tons. Det vokser hvert år drevet af den stigende verdensbefolkning og den stigende efterspørgsel efter kødprodukter til udviklingslandene.

Udnyttelsen af metan fra olieproduktionen, husholdsaffald eller andre bioaffaldskiler til ”fodring” af fermenteringsprocessen er en bæredygtig løsning, der ikke tidligere er introduceret i foderindustrien, og virksomheden fungerer i dag som bindeled mellem energisektoren og foder- og fødevareindustrien.

FN's verdensmål
Ved anvendelse af ovennævnte produktionsmetoder understøttes af FN's verdensmål med fokus på fire af dem:

Stop sult: Ekstrem sult og underernæring er fortsat en barriere for mange lande.

Ansvarligt forbrug og produktion: Det er det vigtigste og mest ambitiøse mål, da det har indflydelse på de andre mål.

Livet i Havet: den voksende rovdrift af kommercielt fangede fisk lægger stort pres på havets økosystemer.

Livet på land: Plantelivet leverer 80% af den menneskelige diæt, og vi er afhængige af landbrug som en vigtig økonomisk ressource. På nuværende tidspunkt går 13 millioner hektar skov tabt hvert år med den vedvarende nedbrydning af tørområder og har ført til ørkendannelse på 3,6 milliarder hektar. Til af fremstille 1000 tons Uniprotein-produkt om året, skal der bruges 3.000 m2 industrijord. Til fremstilling af 1000 tons sojabønneprotein skal der til sammenligning bruges 851.300 m2.

Under foredraget indlægges en pause, hvor Ingeniørforeningen byder på sandwich og drikkevarer, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 22. april 2021

Kl. 18:00 - 20:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 21. april 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

25


Ledige pladser

0

Arrangementsnr.

339240


Arrangør

IDA Kemi


Medarrangører

IDA Verdensmål