Arrangement

Klimatilpasningsstrategi og handlingsplan

Staten er ved at udarbejde en klimatilpasningshandleplan, kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner, vi har fået ny lov om forsyningernes finansiering af klimatilpasning og kommunerne indarbejder overblik over risiko for oversvømmelser i kommuneplan

IDA Conference, København V

Mandag d. 20. september 2021

Kl. 10:00 - 16:00

Fra 125 kr.

Staten er ved at udarbejde en klimatilpasningshandleplan, kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner, vi har fået ny lov om forsyningernes finansiering af klimatilpasning og kommunerne indarbejder overblik over risiko for oversvømmelser i kommuneplanerne.

Vi forsøger at finde den røde tråd mellem aktiviteterne med input fra stat og kommuner og hører om de centrale udfordringer herunder hvordan vi i fremtiden bør se på hele vandkredsløbet i vores klimatilpasning - vel mødt til en spændende dag om et super relevant emne

Program

09:30 – 10:00 Ankomst og Kaffe 

10:00 – 10:10 Velkommen og baggrund v. Birgit Paludan

10:10 – 10:40 Den National Klimatilpasningshandleplan (NKTP). Status, baggrund og hvad betyder det for kommunerne og forsyningerne? v. Henrik Hagen, Miljøstyrelsen

10:40 – 11:10 Kommunal klimatilpasning i forhold til den nationale klimatilpasningshandleplan – hvilke øvrige udfordringer ser KL? v. Hanne Lylov Nielsen

11:10 – 11:20 Pause

11:20 – 11:40 Fokus på en udfordring: Terrænnært grundvand – et fokusområde fra forsyningerne og NKTP v. Susanne Skov Mikkelsen, HOFOR

11:40 – 12:00 Fokus på en udfordring: Tværgående samarbejde om klimatilpasning af fælles vandløb og de opstrøms byområder - Lille Vejleå v. Nicolai Reinhold Christensen, Ishøj Kommune 

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:20 Vejledning til Serviceniveaubekendtgørelsen vedr. forsyningernes finansiering af klimatilpasning v. Malde Volmer Beinthin, Miljøstyrelsen

13:20 – 13:40 Anvendelse af den nye serviceniveaubekendtgørelse – Eksempel 1 v. Birgit Paludan 

13:40 – 14:00 Anvendelse af den nye serviceniveaubekendtgørelse Eksempel 2 –v. Mads Uggerby Envidan

14:00 – 14:15 Pause

14:15 – 14:35 Klimaatlas – datagrundlag og status Rasmus Anker Pedersen, DMI

14:35 – 14:55 Ekstremregn og klimafaktorer, Spildevandskomiteens og DMIs fælles anbefalinger Ida Gregersen, Rambøll

14:55 – 15:30 Debat og opsamling - herunder hvad mangler vi mere for at kunne klimatilpasse?

15:30 Tak for i dag og evaluering


Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Mandag d. 20. september 2021

Kl. 10:00 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

700 kr.

Medlem af arrangør

700 kr.

Ikke IDA-medlem

1.000 kr.

IDA-medlem

1.000 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 19. september 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

0

Arrangementsnr.

340936


Arrangør

IDA Miljø