Arrangement

Københavns Lufthavn, men på den "forkerte" side af hegnet

Vi skal på en spændende guided bustur ind bag facaden af Københavns Lufthavn og undervejs besøger vi steder, vi som passagerer normalt aldrig får adgang til at se. Vi slutter af med en god frokost på Restaurant Kastrup Strandpark.

Københavns Lufthavn, Kastrup

Onsdag d. 23. september 2020

Kl. 12:15 - 16:30

Fra 315 kr.

Vi mødes kl. 12.15 i Københavns Lufthavn i terminal 2, den vestligste ende ved pult 154.

Alle deltagere skal medbringe gyldigt billede ID i form af enten pas eller kørekort.

Turen varer ca. 2½ time, hvoraf en del foregår i bus. Vi kommer bl.a. forbi VL-terminalen, arkitekt Vilhelm Lauritzen's gamle lufthavnsterminal. Vi ser marken med alle de store specialbyggede sneberedskabsmaskiner og besøger én af brandstationerne og ser brandøvelsespladsen m.m. Vi kører på lufthavnens område og helt tæt på flyene, og i det hele taget kommer vi rundt til steder, som vi normalt aldrig ser som passagerer. Turen er ikke velegnet for dårligt gående.

Lufthavnens sikkerheds-og ordensbestemmelser skal overholdes :

Sikkerhedsbestemmelser :
Jeg skal gøre opmærksom på, at besøget i Københavns Lufthavne A/S er på eget ansvar, og at lufthavnens sikkerhedsbestemmelser også er gældende for besøgende i lufthavnen, hvilket bl.a. betyder at det ikke er tilladt at medbringe, våben, knive af en hver art samt skarpe eller spidse genstande, eksplosiver, fyrværkeri eller andre effekter, der kan formodes at kunne anvendes til en ulovlig handling mod den civile luftfart, herunder også legetøjsvåben. Ligeledes må der ikke medbringes genstande, der ikke er nødvendigt for besøget.
Medbragte effekter der er ulovlige ifølge dansk våbenlov, vil medføre anmeldelse til Politiet og bortvisning.
Besøget på lufthavnens afspærrede område forgår under ledsagelse af guiden – derfor skal denne altid følges, og alle guidens henvisninger og påbud efterkommes.
Rygning er ikke tilladt under turen.

Ordensbestemmelser :
Lufthavnens ordensbestemmelser er også gældende for besøgende på lufthavnens område, herunder skal jeg fremhæve at foto og filmoptagelser kun er tilladt til privat brug, og at der ikke må optages/filmes i eller mod vores sikkerhedspersonale, sikkerhedskontrol, Politiets eller Skats medarbejdere eller i hangaren. Alle henvendelser og påbud fra myndighederne i lufthavnen, herunder guiden, skal efterkommes.
Hvis trafikale eller andre forhold gør det nødvendigt, vil besøget uden varsel kunne afbrydes af Københavns Lufthavne A/S.
Ligeledes kan Københavns Lufthavne A/S stoppe besøget, hvis de generelle bestemmelser eller påbud ikke overholdes.

Når vi er færdige med rundturen i lufthavnen skal vi på egen hånd videre ca. 900 m til Restaurant Kastrup Strandpark, Kastrup Strandpark 1, 2770 Kastrup, hvor vi ca. kl. 15.15 længes efter mad og drikke. Det får vi med en god frokost bestående af en fin frokostplatte bestående af 4 stk. pålæg og 2 stk. ost, hvortil kommer øl/vand/glas vin. I restauranten sidder vi i selskabslokalerne på 1. sal med udsigt over lystbådehavnen.

Bemærk venligst, at Københavns Lufthavn kræver at få tilsendt en samlet deltagerliste med alle deltageres fulde navn og CPR-nummer.

NB! Nyt om CPR-numre. Jeg er meget glad for at jeg nu har fået mulighed for at slippe for at skulle modtage og videresende deltagernes CPR-numre via ikke specielt sikret mailkorrespondance. Jeg har nemlig nu fået accept af at gøre som jeg tidligere har fået lov til efter aftale med Københavns Lufthavn. Jeg kan undlade at oplyse de sidste 4 cifre i CPR-nummeret og i stedet senest 10 dage før arrangementsdagen nøjes med at indsende alle deltageres fulde navn og tilhørende første 6 cifre af CPR-nummeret, hvorefter Københavns Lufthavn selv noterede de sidste 4 cifre af CPR-numrene, når man på stedet fremviste den krævede ID-dokumentation (enten kørekort eller pas).

Det indebærer derfor, at jeg for hver enkelt deltager skal have tilsendt fuldt navn som angivet i pas eller kørekort samt de første 6 cifre i det tilhørende CPR-nummer. Det er vigtigt at sende denne information til mig senest 10.september 2020.

Pris kr. 315 inkl. frokost med 1 øl/vin/vand.

Tilmelding senest 09-09-2020, maks. 40 deltagere, min. 28 deltagere.

Arrangør: Jess Krarup, tlf. 42 73 29 40.

jkrarup@outlook.dk

 

Hvor

Københavns Lufthavn, Kastrup

Mødested: Terminal 2's vestligste ende, ved pult 154


Hvornår

Onsdag d. 23. september 2020

Kl. 12:15 - 16:30


Pris

Ledig

315 kr.

Medlem

315 kr.

Seniormedlem

315 kr.

Studiemedlem

315 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 09. september 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

40


Ledige pladser

1

Tilvalg

Ledsager

315 kr.

Arrangementsnr.

336891