Arrangement

Materialer og helbred i nybyggeri og nedrivning: Nye tiltag og redskaber

Arbejde inden for byggeriet har altid budt på arbejdsmiljømæssige udfordringer – ikke mindst på grund af de materialer, der anvendes og de processer, de indgår i.

IDA Mødecenter, København V

Tirsdag d. 15. december 2020

Kl. 12:00 - 16:30

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 13. december 2020 - kl. 23:55

Pris-, miljø- og arbejdsmiljøhensyn går desværre ikke altid hånd i hånd, når der skal vælges materialer og processer ved nybyggeri. I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver, vil der i mange tilfælde være risiko for udsættelse for stoffer og materialer, som i dag er forbudte at anvende.

På mødet vil vi se nærmere på de seneste tiltag fra myndigheder og organisationer, med fokus på at bidrage til et bedre arbejdsmiljø inden for byggeriet og nedbringe udsættelsen for helbredsskadelige stoffer og materialer under arbejdet. Vi vil blandt belyse, hvad der sker på lovgivningsområdet, fx for asbest og mineraluld, og vi vil se på hvilke værktøjer og informationsmaterialer, der er på vej som støtte til arbejdsmiljøarbejdet fra BFA og andre. Endelig vil vi forsøge at skabe overblik over den nyeste viden om sundhedsmæssige effekter af udsættelse for forskellige stoffer og materialer inden for byggeriet og diskutere behovet for yderligere tiltag på området.

Program

kl. 11:30- 12.00: IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich

12.00 - 12.15: Velkomst og baggrund
Henrik Harboe Joblife A/S

Arbejde inden for byggeriet har altid budt på arbejdsmiljømæssige udfordringer – ikke mindst på grund af de materialer, der anvendes og de processer, de indgår i. Pris-, miljø- og arbejdsmiljøhensyn går desværre ikke altid hånd i hånd når der skal vælges materialer og processer ved nybyggeri - og i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsopgaver, vil der i mange tilfælde være risiko for udsættelse for stoffer og materialer, som i dag er forbudte at anvende. 

12.15 - 13.00: Hvad sker der på Arbejdstilsynets område?
Louise Thorup Mundt: Arbejdstilsynet.

De seneste tiltag fra Arbejdstilsynet, med fokus på at bidrage til et bedre arbejdsmiljø inden for byggeriet og nedbringe udsættelsen for helbredsskadelige stoffer og materialer under arbejdet. Oplægget vil bl.a. komme ind på den ny regulering af mineraluld og indsatser rettet mod udsættelse for asbest.. 

13.00 - 13.15: Pause

13.15 – 14.00: Sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureninger i byggeriet.
Niels Ebbehøj, Bispebjerg hospital.

Vi får et overblik over den nyeste viden om sundhedsmæssige effekter af udsættelse for forskellige stoffer og materialer som forekommer i byggeriet, asbest, PCB, tungmetaller og krystallinsk kvarts. På denne baggrund vil vi diskutere behovet for yderligere tiltag på området.

14.00 – 14:30: Kaffepause

14:30- 15:15: Indeklima, gener, skimmelsvamp, vedligeholdelse
Lars Gunnarsen, Aalborg universitet, Kbh.

Indeklima, skimmelsvamp og luftforureninger . Hvad skal man være opmærksom på ved bygningsundersøger, ved planlægning af byggepladsen og i byggeprocessen. Vedigeholdelse og brug af bygningerne har stor betydning for disse ting.

15:15 – 15:45: BFA Bygge og Anlæg : ny hjemmeside.
Vi får et kort indlæg med orientering om den nye hjemmeside om PCB, KP, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller, som offentliggøres omkring 1. september

15.45 - 16.00: Kort diskussion og afslutning

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 15. december 2020

Kl. 12:00 - 16:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

250 kr.

Medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Studiemedlem

250 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

300 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 13. december 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

40


Ledige pladser

16

Arrangementsnr.

336351


Arrangør

IDA Arbejdsmiljø


Medarrangører

IDA Byg