Arrangement

Når Danmark lukker og slukker i Nepal

Efter mere end 25 års bistandssamarbejde mellem Danmark og Nepal udfases og afsluttes dansk bistand i 2018.

IDA Mødecenter, København V

Tirsdag d. 06. december 2016

Kl. 17:30 - 20:30

Fra 0 kr.

Fire erfarne folk fra udviklings-, forsker- og NGO-verdenen griber fat i, hvilke fodspor det danske bistandssamarbejde har sat sig og de udfordringer, som Nepal og ikke mindst landets civilsamfund og regering står over for, hvad det ødelæggende jordskælv i 2015 har betydet for udviklingen samt, hvilken rolle danske organisationer og foreninger kan spille fremover i Nepal.

De fire oplægsholdere er: Neil Webster, seniorforsker ved DIIS, Mie Roesdahl, seniorrådgiver og forsker ved Institut for Menneskerettigheder, Lisbeth Møller, programchef i Care Danmark, og Ulrich Sørensen, sektionschef i Udenrigsministeriets Asienkontor.

Nepal indgik fra 1989 i gruppen af de 12 første danske programsamarbejdslande, som det blev kaldt dengang. Hovedvægten i den danske bistand til Nepal har været inden for demokrati, fred og forsoning, menneskerettigheder, god regeringsførelse, fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, grøn energi og inkluderende økonomisk vækst. Men i 2015 blev det besluttet, at Nepal ikke længere skal være prioritetsland for dansk bistand. Denne udfases og afsluttes helt i 2018 i overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande.

Program

17:30 - 17:40 Velkomst v/Linda Nordahl Jakobsen

17:40 - 18:10 Neil Webster, Seniorforsker på DIIS: Det lokale styre/demokrati ift. genopbygning efter jordskælvet i 2015 - spørgsmål og kommentarer

18:10 - 18:40 Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder: Nepals udfordringer, Danmarks fodspor i Nepal, betydningen af dansk bistand til fremme af fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse - spørgsmål og kommentarer

18:40  - 19:10 Pause med sandwich/kaffe

19:10 - 19:40 Lisbeth Møller, CARE Danmark: Civilsamfundet i Nepal. Udfordringer og muligheder ift. at støtte en bæredygtig udvikling, når Danida trækker sig. - spørgsmål og kommentarer

19:40 - 20.10 Ulrich Sørensen, Danida: Proces med Danidas udfasning i Nepal og Danmarks fremtidige samarbejde - spørgsmål og kommentarer

20:10 - 20:30 Spørgsmål, debat og afrunding

Om oplægsholderne

Lisbeth Møller har siden august 2005 været programchef i CARE Danmark med ansvar for udvikling af programstrategi og implementering af CARE Danmarks programmer i Afrika og Asien. CARE Danmark har haft projekter i Nepal i 25 år og har i en årrække haft udsendte rådgivere på CARE´s kontor i Nepals hovedstad Kathmandu.

Mie Roesdahl har siden 2008 været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR), dels som afdelingsleder dels som seniorrådgiver. Hun har været med til at udvikle og starte IMRs nuværende projekter i Nepal, og har i den forbindelse fungeret som rådgiver for Office of the Prime Minister and Council of Ministers. I 2012 og 2013 var Mie udstationeret i Nepal som seniorråder i menneskerettigheder og konflikthåndtering for Udenrigsministeriet. Mie Roesdahl er pt Co-leder (med Ole Wæver) af et 4-årigt forskningsprojekt om menneskerettigheder og fredsopbygning, et samarbejde mellem IMR og Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) på Københavns Universitet).

Neil Webster er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, arbejdede i 1997-99 med udvikling af Danidas program for support til lokale myndigheder bl.a. i Nepal. I en treårig periode 2009-2012 var han ansat i FN (UNCDF/UNDP) som Chief Technical Advisor i spørgsmål vedrørende udvikling af lokal regeringsførelse efter borgerkrigen i Nepal. Fokus for Neil Websters arbejde i dag er fortsat lokale myndigheder og demokratisering – både i Nepal og en række andre lande.

Ulrich Sørensen har siden august 2015 været sektionschef i Asien kontoret i Udenrigsministeriet med ansvar for bl.a. Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Australien og New Zealand. Han har bred erfaring fra især Sydøstasien med udstationeringer i Myanmar (2012-2015), Thailand (2010-2012), Indonesien (2005-2009) og Malaysia (1996-2000). Han har herudover arbejdet på den danske FN-mission i New York (1991-1994), som Danida rådgiver i Bangladesh (1985-1987), Saudi Arabien (1983-1985) og udsendt for UNHCR til Zambia (1979-1980).

Læs om Danmarks bistandssamarbejde med Nepal på dette link.

Læs om Nepals reaktion på, at landet udfases som dansk prioritetsland – se dette link til Globalnyt.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 06. december 2016

Kl. 17:30 - 20:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

250 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 04. december 2016

Kl. 23:59


Antal pladser

90


Ledige pladser

58

Arrangementsnr.

320994