Arrangement

Ozon i højarktis, klimaforandringer og brom kemi

Deltag i dette spændende foredrag om, hvordan danske og internationale forskerhold studerer og modulerer atmosfærekemi ved Villum Research i Nordgrønland.

IDA Conference, København V

Onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 17:00 - 19:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 26. oktober 2021 - kl. 23:55

Vi glæder os til at høre Professor Henrik Skovs spændende foredrag (Århus Universitet) om ozonvariationerne, som er målt i Høj Arktis i Nordgrønland, samt tolkning af klimaforandringer og af bromkemien.

Ozon i den nedre del af atmosfæren er en ofte overset, men betydningsfuld drivhusgas, der spiller en rolle i opvarmningen af Arktis. Derfor følges udviklingen i andre højarktiske, kystnære målestationer, der viser ozonmålinger, som er helt forskellig fra, hvad der observeres andre steder: nemlig om foråret, hvor koncentrationerne forventes at have et maksimum, ses ofte meget lave ozon-koncentrationer. Foredragsholderen vil give mulige forklaringer på dette fænomen. Med baggrund i de gennemførte målinger ser det ud som om, at halogen-kemien kan forklare, at meget kviksølv er forsvundet i samme periode.  

Endvidere er følgende fænometer observeret som følge af de gennemførte målinger:

Der er to kilder til forekomsten af ozon i troposfæren: fotokemiske processer i troposfæren og udveksling af luftmasser imellem troposfæren og stratosfæren. Sidstnævnte kilde menes at svare til omkring 10% af den ozon, der dannes i troposfæren.

Ozon i atmosfæren er mest kendt i forbindelse med stratosfæren, hvor den dannes ved processer, der starter med fotolytisk spaltning af ilt. Det resulterer i en høj koncentration af ozon i ozonlaget, som hjælper med at beskytte os mod stråling i den mest energirige del af UV-spektret.

En lang række studier peger på, at årsagern er bromkemien, der er årsagen til disse fænomener. Mange observationer har vist forekomsten af høje koncentration af bromid i luften over arktiske områder. Brom findes i havvand og derfor også i havis og de snefnug, der dannes, når en kraftig vind blæser over havisen.

Ozon-kemi i troposfæren er kompleks og der er stadig meget vi ikke forstår. Heldigvis har vi fået en række avancerede målinger, som kunne bedrage til en bedre forståelse, som vil blive uddybet under foredraget.

Under foredraget vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Efter foredraget byder Ingeniørforeningen på en forfriskning. 

Vi glæder os til at se jer til vores spændende foredrag

På vegne af IDA Kemi, Ingeniørforeningen  

Ole Nielsen (ole.nielsen25@outlook.com)
 

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 26. oktober 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

90


Ledige pladser

65

Arrangementsnr.

341023


Arrangør

IDA Kemi


Medarrangører

IDA Miljø