Arrangement

POWER WOMAN - styrk dit ledelsespotentiale Aflyst

Dette unikke arrangement forkæler dig, der vil noget med din lederkarriere og omfatter specielle gæstetalere, paneldiskussion, workshops og netværksmuligheder. Startskudddet til talentprogrammet for ledelsesudvikling specifikt målrettet kvinder.

IDA Conference, København V

Torsdag d. 06. februar 2020

Kl. 14:00 - 18:00

Fra 100 kr.

Er du den næste generation POWER WOMAN, der er inspireret og rustet til at løse kønsbalancen med en karriere, og arbejde for en fremtid, hvor virksomheder i alle kulturer engagerer kvinders fulde potentiale for bedre forretningsmæssig succes, og en positiv indvirkning på samfundet?

Det har nemlig vist sig at kvindelige ledere sjældent har mulighed for at indgå i et strategisk netværk og dele deres ledelseserfaringer i et læringsmiljø, der har direkte relevans og personlig indflydelse for dig som kvinde, så du kan øge din indflydelse og skabe resultatorienteret effekt.

Dagens ledere skal finde en balance mellem selvrefleksion og handling for at hjælpe deres organisationer med at tilpasse sig det ukendte. Lige så vigtigt må du som kvindelig leder kende dig selv og forstå din indflydelse på andre.

Vores arrangement er netop designet til at skabe dette unikke miljø. Det omhandler lederskabsproblemer, der påvirker alle ledere, i et forum der sætter fokus på de unikke udfordringer nutidens kvindelige ledere møder i deres karriere og sigte mod toppen.

Konceptet er en kombination af en bred vifte af innovative læringsmetoder designet til at udvide din personlige effektive ledelsesstil, kombineret med høj faglighed – og sammen med andre kvindelige ledere.

Live Forums, hvor vi sammen med andre inspirerende kvindelige ledere, udveksler erfaringer ved at cirkulere.

Psst...IDAs mænd med ledererfaringer er selvfølgelig meget velkomne!

Spørgsmål du bliver stillet ved din tilmelding: "Hvad er den største udfordring for dig som kvinde/mand og din karriere?". Kom og hør hvad de andre har svaret!

Vi støtter FN's 5 Verdensmål: Ligestilling. Giv din mening til kende på Facebook og/eller på twitter, begge ud fra #TECHPOWERWOMEN, om hvordan vi kan støtte op omkring FN’s 5 th verdensmål: LIGESTILLING.

  Indlægsholdere:

  • Bjarke Oxlund, Chefkonsulent og teamleder, cand.scient.anth & ph.d. Køn og ligestilling, ligeløn, hadefuld tale, kvinder i ledelse, #metoo, ældre, LGBT+. fra Instituttet for Menneskerettigheder.

  Dette arrangement er startskuddet til: Talentprogram i ledelsesudvikling – styrk dit ledelsespotentiale som POWER WOMAN, der afholdes i IDA fire gange årligt. For 2020 er mødedatoerne:

  • Tirsdag den 26.2.2020 kl. 14.00-18.00: Talentprogram i ledelsesudvikling – styrk dit ledelsespotentiale som POWER WOMAN (arr.-nr.: 332374);
  • Onsdag den 26.5.2020 kl. 14.00-18.00: Talentprogram i ledelsesudvikling – styrk dit ledelsespotentiale som POWER WOMAN (arr.-nr.: 332374);
  • Onsdag den 26.8.2020 kl. 14.00-18.00: Talentprogram i ledelsesudvikling – styrk dit ledelsespotentiale som POWER WOMAN (arr.-nr.: 332375);
  • Torsdag den 26.11.2020 kl. 14.00-18.00: Talentprogram i ledelsesudvikling – styrk dit ledelsespotentiale som POWER WOMAN (arr.-nr.: 332376);

  Hvis du vil være med til at spise sammen og networke, så kan du tilmelde dig den 2-retters netværksmiddag. Selve middagen foregår i Ingeniørforeningens egen gourmetrestaurant.

  Baggrunden for arrangementet - FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling (kønsligestilling)

  I 2015 vedtog verdens regeringsledere FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling - også kendt som the Sustainable Development Goals. I 2030-erklæringen, som introducerer Verdensmålene, understreges det direkte, at de 17 mål og 169 delmål “søger at realisere menneskerettighederne for alle”. Det tværgående princip om at ’ingen må lades i stikken’ (’leaving no one behind’) afspejler menneskerettighedernes grundlæggende principper om ligebehandling og ikke-diskrimination.

  Danmark har på flere ligebehandlingsområder mistet sin frontløberposition indenfor kønsligestilling. Vi vil gerne bidrage til, at Danmark genvinder den. På arbejdsmarkedet, hvor branche- og arbejdsgiverorganisationer er nøgleaktører, er der ligeledes behov for en målrettet indsats. Vi ønsker at bidrage til, at nøgleaktører tager ejerskab i forhold til at fremme ligebehandling og lige rettigheder – for alle.

  Der er meget få kvinder på direktionsgangene og på bestyrelsesposterne i dansk erhvervsliv trods lovgivning om mål for ligestilling. Ifølge lovgivningen om måltal skal ligestilling forstås som en fordeling på 40-60 % mellem kønnene. Selvom danske kvinder i dag udgør over halvdelen af dem, der tager en længerevarende videregående uddannelse, afspejles dette ikke på ledelsesniveau.

  Over halvdelen af de 1.595 største danske virksomheder i regnskabsklasse C og D har ingen kvinder i bestyrelsen, og ud af de bestyrelser, er kun 7% af formændene kvinder.

  Det er problematisk af flere grunde, som drejer sig om ligestilling, diskrimination og den danske samfundsøkonomi: På den ene side har vi i Danmark en udfordring i at sikre en reel lige adgang for begge køn til topposterne i erhvervslivet og på den anden side har vi et uudnyttet lederpotentiale.

  Lov om måltal
  I april 2013 trådte en ny lov i kraft, der forpligter de største danske virksomheder til at sætte mål for at skabe en mere ligelig kønsrepræsentation på ledelsesniveau. Loven kræver, at den enkelte virksomhed skal have måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og udforme en politik for, hvordan de har tænkt sig at nå i mål.

  Måltallene og virksomhedernes politik skal indrapporteres som en del af virksomhedens årsregnskab med mulighed for bøde, hvis virksomheden ikke overholder reglerne. Målsætningerne behøver dog ikke være ambitiøse, ligesom det ingen konsekvenser har, hvis virksomheden ikke indfrier dem. Virksomheder kan få et påbud, hvis de slet ikke har et måltal, en politik eller mangler begge dele. Erhvervsstyrelsen har givet Institut for Menneskerettigheder aktindsigt i de fremadrettede påbud, som er blevet givet i 2017 og 2018:

  • 20 virksomheder har fået påbud for ikke have måltal
  • 27 for ikke at have politikker
  • 24 for at mangle begge dele.

  På længere sigt risikerer virksomhederne politianmeldelse og bøde, men på nuværende tidspunkt (2018) har en række kun modtaget et påbud om at etablere måltal og politikker.

  Kilde: Institut for Menneskerettigheder (5,2019).

  Hvor

  IDA Conference

  Kalvebod Brygge 31-33

  1780 København V

  Mulighed for at deltage i ngourmetmiddag


  Hvornår

  Torsdag d. 06. februar 2020

  Kl. 14:00 - 18:00


  Pris

  Ikke IDA-medlem

  100 kr.

  Studerende, ikke medlem af IDA

  100 kr.

  Firmamedlem

  100 kr.

  Medlem af arrangør

  100 kr.

  Ledig

  100 kr.

  IDA-medlem

  100 kr.

  Seniormedlem

  100 kr.

  Studiemedlem

  100 kr.

  Tilmeldingsfrist

  Tirsdag d. 04. februar 2020

  Kl. 12:00


  Antal pladser

  30


  Ledige pladser

  28

  Tilvalg

  2-retters goumetmiddag

  225 kr.

  Arrangementsnr.

  331061