Arrangement

Rhododendron-Parken

Guided rundvisning i Danmarks største rhododendron-park som står i fuld flor med efterfølgende frokost m/drikkevarer.

Nivaagaards Park, Nivå

Onsdag d. 12. maj 2021

Kl. 10:00 - 13:00

Fra 225 kr.

Tilmeldingsfrist 05. maj 2021 - kl. 23:55

Hvad

Vi skal på en rundvisning i Nivaagaard Park, hvor direktør for Fonden Den Hageske Stiftelse, Jørgen Hage, viser rundt og fortæller sammen med planteskoleejer Svend Hansen om parkens mange rhododendronbuske.

Bagefter får vi frokost i Nivaagaards cafe, hvor der venter en skøn salat med gedeost med vin/øl/vand til.

Historisk baggrund

Nivaagaards Park blev skabt i starten af 1900-tallet af landskabsgartneren Fritz Edvard Glæsel (1858-1915) på foranledning af godsejer Johannes Hage. Stilen er engelsk, skabt i løbet af det 18. århundredes første halvdel og med det åbne engelske landskab som inspiration.

Glæsel var næsten enevældig udøvende landskabsgartner omkring århundredeskiftet, og der tales ligefrem om “Glæseltiden” som en epoke indenfor dansk havekunst. Glæsel har udformet adskillige kirkegårde, rådhushaven og mange herregårdshaver – herunder bl.a. Liselund, Vallø, Gl. Køgegård og Borreby.

Parkens forfald og rekonstruktion

I perioden fra omkring 1960 til starten af 1980’erne var parken af økonomiske grunde overladt til naturens egne præmisser, og følgen blev skovspring i betydeligt omfang, og undergang for størstedelen af den oprindelige bevoksning. I starten af 1980’erne var kun reminiscensen af det oprindelige anlæg tilbage.

I 1984 donerede Christian og Anne Louise Hage et større beløb til Den Hageske Stiftelse med klausul om, at pengene benyttes som hjælp til parkens pasning og vedligeholdelse. Samtidig påbegyndte Christian Hage egenhændigt en rekonstruktion af den centrale del af parken på grundlag af Glæsels tegninger og optegnelser. I den periode udplantedes en stort antal rhododendron, som i dag er vokset godt til.

I 2007 besluttede Fondens bestyrelse at påbegynde den sidste større anlægsfase af rekonstruktionen. Det drejede sig om det sydligste let kuperede område at den oprindelige park, hvor der blandet andet findes en gammel kunstigt anlagt sø.

I området er nu udplantet hen ved 4.000 nye rhododendron af mange forskellige sorter. For dette meget vellykkede projekt stod planteskoleejer Svend Hansen, Kærnehuset i Danstrup, der også har forestået haveanlæg i blandt andet Tivoli i København og på Sofiero i Sverige.

Som en særlig gestus skænkede Svend Hansen et stort antal helt unikke rhododendron til Nivaagaards Park, der i dag har en artsrigdom, som næppe ses lige i Danmark.

 

Parkering

 

Der kan parkeres på Malerisamlingens P-plads. Hvis den er overfyldt, kan vi benytte P-pladsen på selve ”gården” ved indkørslen nogle 100 meter nordligere, hvor der står Gammel Strandvej 6 – 22C. Herfra kan vi gå langs vejen til malerisamlingens P-plads, hvor vi mødes ved lågen ind til parken

 

Tidsplan

Havevandring: 10:00 - 11:15
Frokost: 11:30 - 13:00

Tiderne er ca-tider.

 

Arrangør

Jens R. Rasmussen
24 40 87 22; Jens.R.rasmussen@tvegaard.dk

 

Vil du vide mere

Du kan læse mere og se en lille film om parken på Fondens hjemmeside: https://hageskestiftelse.dk/nivaagaards-park/

Hvor

Nivaagaards Park

Gammel Strandvej 2

2990 Nivå

Vi mødes på malerisamlingens P-plads (Gl. Strandvej 2) ved lågen ind til parken.


Hvornår

Onsdag d. 12. maj 2021

Kl. 10:00 - 13:00


Pris

Ledig

225 kr.

Medlem

225 kr.

Seniormedlem

225 kr.

Studiemedlem

225 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

400 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 05. maj 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

0

Tilvalg

Ledsager

285 kr.

Arrangementsnr.

334004