Webinar

SAFe® Scrum Master - Online

Bliv certificeret SAFe® Scrum Master og lær, hvordan du implementerer og driver Scrum i dit team og på programniveau.

Online

Fra mandag d. 25. januar 2021. kl. 09:00

Til tirsdag d. 26. januar 2021. kl. 17:00

Fra 8.900 kr.

SAFe® Scrum Master
Bliv certificeret SAFe® Scrum Master og lær, hvordan du implementerer og driver Scrum i dit team og på programniveau.
Lær at bruge et af de mest populære og effektive værktøjer til projektstyring
De fleste organisationer har indset nødvendigheden i at arbejde agilt med deres projekter, og her er Scrum et af de mest populære og effektive værktøjer til projektstyring. Som Scrum Master kan du få en nøglerolle i din organisations bestræbelser på at drive projekter mere fleksibelt og succesfuldt.
Scrum blev oprindeligt anvendt som metode af software-udviklere, der skulle kunne reagere hurtigt, når deres kunder ændrede kravene midt i et projektforløb, men som projektstyringsværktøj er Scrum relevant for alle brancher.
Grundtanken i Scrum er, at det er umuligt at forudsige udviklingen i et projekt, og at det derfor er nødvendigt at kunne omstille sig konstant under arbejdsprocessen. Det gør man ved at arbejde i korte sprints eller iterationer i stedet for i et langt stræk, og selve navnet Scrum stammer fra rugby, hvor det betegner, når bolden bringes i spil igen efter et spilstop.
SAFe koordinerer flere teams
Mens Scrum typisk bliver brugt som projektstyringsværktøj i et enkelt team, der har sine egne kendetegn og dynamikker, er SAFe (Scaled Agile Framework) en metode til at facilitere og koordinere flere agile teams i en enkelt organisation. På kurset lærer du at indgå i et Agile Release Train, hvor flere teams arbejder imod et fælles mål for at opnå størst mulig fælles værdi.
Din rolle som SAFe Scrum Master
Dit overordnede ansvar som Scrum Master er, at de enkelte iterationer i projektet gennemføres med succes, og at disse fremskridt bliver formidlet til projektejeren løbende. Du skal derudover sørge for, at teamet holder sig inden for frameworket i Scrum, og at alle medlemmer udfylder deres roller.
Som SAFe Scrum Master bliver dit ansvar desuden udvidet til, at du har indsigt i de øvrige agile teams i din organisation, og at du formår at sikre samarbejdet på tværs af organisationen. Når du er certificeret SAFe® Scrum Master, kan du arbejde som Scrum Master i en SAFe-organisation, hvilket øger din værdi for teams og organisationer, der arbejder med at implementere SAFe.
Du får en alsidig værktøjskasse
Udover at blive certificeret SAFe Scrum Master får du i løbet af kurset undervisning i servant leadership, coaching, mødefacilitering og transformationsledelse, så du kan mestre alle aspekter af din rolle. I løbet af kurset arbejder vi desuden med:
Scrum i en virksomhedskontekst
Facilitering af Scrum events
Scrums roller og artefakts
Facilitering af SAFe Program Increment events
Hvordan du driver kontinuerlig forbedring, i teamet og i virksomheden
Coaching af det agile team
DevOps og hvordan du støtter en DevOps implementering
Identificering af egenskaberne ved en effektiv Scrum Master
Måder til at forbedre facilitering af møder, styrke samarbejde og håndtere konflikter
Kurset er for dig, der vil lære mere om arbejdet med SAFe Scrum i en organisation
Typiske deltagere kan være:
Nye Scrum Masters som vil lære rollen at kende
Eksisterende Scrum Masters som vil lære hvordan de arbejder i en SAFe organisation
Teamledere, som vil forstå Scrum og bruge det i deres team
Projektledere, som vil forstå Scrum og bruge det i deres projekter
Dit udbytte:
Du lærer at forstå Scrum i en SAFe organisation
Du bliver i stand til at udfylde rollen som Scrum Master
Du kan facilitere teamets arbejde i SAFe Program Increments
Du lærer at bygge high-performing teams
Din virksomheds udbytte:
Deltagere lærer at arbejde med Scrum i forhold til hele virksomheden og at planlægge og gennemføre programforøgelse. Den primære faktor for justering på alle niveauer i en SAFe-organisation.
- Efter kurset kan du:
Implementere og drive Scrum i et agilt team
Arbejde med Scrum i forhold til hele virksomheden
Bidrage til effektive Program Increments
Certificering:
Deltagelse i kurset forbereder dig til at tage SAFe Agilist eksamen og blive en certificeret SAFe® Scrum Master (SSM). Eksamensgebyret er inkluderet i kurset.
Efter afslutning af kurset har du 30 dage til at afslutte eksamen
SAFe® Scrum Master eksamen er en multiple choice eksamen, som gennemføres online
Prøven er udviklet og hostet af Scaled Agile
Ved bestået eksamen modtager du din certificering og et 1 års medlemskab af Scaled Agile.
Sådan forløber kurset i SAFe Scrum Master
Inden kurset:
Program for dagene tilsendes på forhånd.
Selve kurset:
2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.15)
Efter kurset:
Efter bestået eksamen bliver du certificeret SAFe Scrum Master, hvilket gør dig til certificeret Scrum
Master samt SAFe certificeret.
1 års medlemskab af Scaled Agile

OBS! Ved tilmelding til kurset videreformidles dit navn, e-mail og virksomhed til Mannaz. En konsulent fra Mannaz varetager undervisningen på kurset, og Mannaz anvender udelukkende dine kontaktinformationer i forbindelse med din SAFe certificering.

Underviser(e): Torben Wederkinck i København og Thommas Grauballe i Aarhus


Hvor

Online


Hvornår

Fra mandag d. 25. januar 2021. kl. 09:00

Til tirsdag d. 26. januar 2021. kl. 17:00


Pris

Firmamedlem

8.900 kr.

Medlem af arrangør

8.900 kr.

Ledig

8.900 kr.

Medlem

8.900 kr.

Seniormedlem

8.900 kr.

Studiemedlem

8.900 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

10.900 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

10.900 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 20. januar 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

15


Ledige pladser

6

Arrangementsnr.

337021


Arrangør

IDA Learning