Arrangement

Seminar pandemihåndtering: Forudsætninger og vurdering

Seminaret vil fremlægge data og analyser til at belyse faktorer som påvirker landes og specielt deres sundhedssystemers pandemihåndtering. Som optakt præsenteres den hidtil mest omfattende internationale analyse af pandemiberedskabet i alle verdens lande

IDA Conference, København V

Mandag d. 11. oktober 2021

Kl. 18:00 - 21:00

Fra 0 kr.

Tilmelding til fysisk deltagelse i mødet (for medlem af IDA Risk / DSKS gratis; for andre 100-200 kr). Mødet gennemføres også med online deltagelse (gratis): Tilmeld dig webinaret her 

Seminaret vil fremlægge data og analyser til at belyse faktorer som påvirker landes og specielt deres sundhedssystemers pandemihåndtering.

Som optakt præsenteres den hidtil mest omfattende internationale analyse af pandemiberedskabet i alle verdens lande - som ved et sært tilfælde fremkom få uger inden verden hørte om en ny virus i Wuhan.
Denne grundige analyse rangordnede landenes evne til at håndtere en epidemi, men efterhånden som covid-19-pandemien skred frem viste det sig at landenes smittekontrol og dødelighed ingen sammenhæng havde med denne rangordning.

Kritikere har påpeget at analysens dominerende fokus på teknokratiske og kapacitetsmæssige faktorer har ledt til en systematisk undervurdering af sociopolitiske og sociokulturelle dimensioner.

Seminaret vil belyse disse dimensioner ved bl.a. at fremdrage metoder og resultater fra HOPE projektet, koordineret fra Aarhus Universitet, med vægt på tillid, legitimitet og adfærdsholdninger, herunder befolkningens tiltro til egne muligheder for at påvirke smitterisiko.

Til slut vil seminaret belyse hvordan vi kan vurdere de direkte og indirekte virkninger af en pandemi. Dvs. hvad der bør tælle som effektiv eller så-god-som-mulig pandemihåndtering, og dermed hvordan vi afvejer tab af leveår og kære, tab af mental sundhed, uddannelse, arbejde, frihed, karriere og livsmuligheder.

PROGRAM

  • 18:00 Sandwich, forfriskninger, networking
  • 18:30 Hårde og bløde faktorer bag effektiv pandemihåndtering: hvad kan vi lære af fejlskuddet med Global Health Security Index? v/Henning Boje Andersen, professor emeritus, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Danmarks Tekniske Universitet
  • 19:10 Legitimitet, tillid og adfærd. Nogle foreløbige resultater af Hope-projektet i forhold til sammenlignelige lande v/Michael Bang Petersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • 19:50 Pause (kaffe te kage frugt)
  • 20:05 Hvordan vurderer vi effektiviteten af pandemihåndtering? Hvordan vægter vi konsekvenser af en pandemi og håndteringen af den? v/Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
  • 20:45 Diskussion
  • 21:00 Tak for i aften

Download flyer

Moderator: Niels Strandberg Pedersen, fhv. adm. direktør, Statens Seruminstitut

Chat/Zoom-moderatorer: Marie Lund, strategy manager, Pfizer Danmark; Pia Kjær Kristensen, postdoc, Aarhus Universitet

Arrangører: IDA Risk og Forskningsudvalget for DSKS - Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Abstracts

Hårde og bløde faktorer bag effektiv pandemihåndtering: hvad kan vi lære af fejlskuddet med Global Health Security Index?  

Henning Boje Andersen, professor emeritus, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, Danmarks Tekniske Universitet

Sammenligninger af landes beredskab og måder at håndtere covid19-pandemien på kan potentielt afsløre hvilke faktorer, der har betydning for håndteringen af fremtidige pandemier. Global Health Security Index (GHSI) er et storstilet internationalt forsøg på at måle og rangordne pandemiberedskab i stort set alle lande under FN – tilfældigvis lanceret umiddelbart inden Covid pandemien brød ud. Det har imidlertid vist sig, at der ingen sammenhæng er mellem GHSI-analysens rangordning og landenes faktiske indsats mht. smittebekæmpelse og dødelighed. Da GHSI-analysen er så grundig og omfattende, og da pandemien har affødt en hidtil uset mængde data, kan vi forvente at drage lære af dens mangler. GHSI har primært haft fokus på teknokratiske og kapacitetsmæssige forhold (”hårde faktorer”) og i mindre grad vægtet de sociopolitiske og sociokulturelle dimensioner (”bløde faktorer”). GHSI-analysens fejlskud indikerer (for høj- og mellemindkomstlande), at forskelle i kultur og dermed adfærd spiller en større rolle for effektiv pandemihåndtering end forskelle i teknokratiske og kapacitetsmæssige forhold. Viden om virologi og behandling er afgørende, men viden om adfærd og adfærdspåvirkning er tilsyneladende mindst lige så vigtig. 

Legitimitet, tillid og adfærd. Nogle resultater fra Hope-projektet i forhold til sammenlignelige lande.

Michael Bang Petersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Den 10. september løftede Danmark alle corona-restriktioner, og vi vendte tilbage til en mere normal hverdag. Hvordan nåede vi som samfund den milepæl? HOPE-projektet har fulgt danskerne - og en række andre lande - igennem hele pandemien. Sammenlignet med andre lande skiller Danmark sig særligt ud på én faktor: Tillid. Tilliden skabte både en international høj villighed til at lade sig vaccinere og en høj efterlevelse af myndighedernes andre anbefalinger omkring afstand, håndvask og test. Oplægget sætter fokus på, hvordan tilliden blev skabt og opretholdt under epidemien; hvordan tilliden i sig selv kan have modvirket mistrivsel; og hvordan myndighedernes tillid til borgerne er lige så vigtig under en krise som borgernes tillid til myndighederne. 

Hvordan vurderer vi effektiviteten af pandemihåndtering? Hvordan vægter vi konsekvenser af en pandemi og håndteringen af den?  

Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Effektiviteten af pandemihåndteringen omfatter (mindst) følgende dimensioner: Landets økonomi/hjælpepakker; sundhedsvæsenets håndtering af udfordringerne; utilsigtede virkninger for ikke-covid19-ramte; virkninger i øvrige sektorer; og politiske og administrative (beslutnings)processer. Fokus i oplægget vil primært være på sundhedsvæsenet, den nationale økonomi samt udvalgte politiske og administrative processer. Jeg vil komme ind på virkningen på ikke-covid-ramte patientgrupper sammen med en vurdering af sygehusenes håndtering af senge-og kapacitetsudfordringerne herunder spørgsmålet om prioritering mellem patientgrupper. Uden at gå i for mange detaljer vil den samlede økonomiske håndtering af krisen også blive vurderet. Man skal her huske, at covid-19 var en sundhedskrise - ikke en økonomisk krise, men dog med afledte økonomiske virkninger. 

Vi overholder selvfølgelig myndighedernes anvisninger for at kunne mødes sikkert.

Læs mere her: God corona-adfærd til IDAs arrangementer.

Gratis deltagelse for medlemmer af IDA Risk -- Spar 100 kr. i deltagergebyr hvis du bliver medlem af netværket IDA Risk!

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Bliv medlem af IDA Risk og spar 100 kr. i deltagergebyr!
Det er gratis for IDA medlemmer at være medlem af IDA Risk, er du ikke medlem, så meld dig ind her inden du tilmelder dig (Husk du skal være logget på ida.dk).

Alle kan tilmelde sig IDA Risk' nyhedsmail og få info om de sidste nye arrangementer: Tilmeld dig nyhedsmail her.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

Lokale: Se infotavle i receptionen


Hvornår

Mandag d. 11. oktober 2021

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Ledig

100 kr.

IDA-medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Ikke IDA-medlem

200 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 11. oktober 2021

Kl. 15:00


Antal pladser

34


Ledige pladser

4

Arrangementsnr.

341194


Arrangør

IDA Risk


Medarrangører

IDA Arbejdsmiljø

IDA Bioscience

IDA Matematik

IDA Sundhedsteknologi