Arrangement

Stationære batterier til lagring af sol- og vindelektricitet

Deltag i et spændende foredrag om udvikling af nye, billige, vandige batterier til lagring af strøm fra vindmøller og solceller og hør om, hvordan vi bl.a. kan løse nogle af vores miljøudfordringer.

IDA Conference, København V

Onsdag d. 19. maj 2021

Kl. 16:00 - 18:00

Gratis

4 pladser tilbage

Vi er glade for at Solveig Kjældgaard har mulighed for at holde foredrag for os om, hvordan vi bl.a. kan løse nogle af vores miljøudfordringer ved at anvende stationære batterier til lagring af sol- og vindelektricitet med nye billige materialer med lav miljøpåvirkning.

Der forskes intensivt i nye, billige vandige batterier til lagring af strøm fra vindmøller og solceller. De stoffer, der forskes i, er organiske antrakinoner som anode og uorganiske Ferricyanider som katode.

Både organiske antrakinoner og uorganiske Ferri cyanider kan modificeres, så opløseligheden kan ændres fra total opløselige til meget uopløselige. Hermed kan stofferne bruges i både almindelige tørcelle-batterier som kræver uopløselige stoffer og i flowbatterier som kræver høj opløselighed.

Batterierne er en meget fleksible løsning til moderne lagerteknologier, da det en strøm – til strøm-teknologi med et lille relativt lille tab.

Det er dog en ulempe at vandige batterier har et relativt lave cellepotentiale som typiske typisk vil være mindre end 1,6-1,8 V, da der skal vælges elektrokemisk aktive materialer inden for det elektrokemiske vindue for vand. De må ikke reagere med vand og danne oxygen eller hydrogen, hvilket for eksempel sker, når Li-metal kommer i kontakt med vand. Med et samtidigt krav om elektrokemisk aktivitet, lav materialepris og miljøpåvirkning, så reduceres mængden af mulige grundstoffer og molekyler kun til at omfatte Ti, Zn, Mn, Fe, Cu og en række organiske molekyler, for eksempel antrakinoner, som f.eks. findes i rabarber.

I de seneste år har gruppens forskning arbejdet med Ferri cyanid og antrakinoner som udgangsmolekyler til vandige batterier. Gruppen har opstillet grundlæggende strukturer og redoxreaktioner, som gør dem anvendelige i batterier. Udover at begge molekyler er yderst elektrokemisk reversible og stabile, så er nogle af de attraktive egenskaber, at strukturen kan skræddersys, så de kan bruges i både ”tørcelle” -batterier og flowbatterier.

Tørcelle-batterier

Berlinerblåt og analoge baseret på overgangsmetaler er meget stabile og uopløselige i vand og de egner sig derfor godt som elektrodemateriale. Disse kan nemt fremstilles ved at blande metalsulfat og kaliumferrocyanid, hvorved der udfældes krystallinsk berlinerblot eller tilsvarende analoge. De har en åben gitterkonstruktion, som krystallinsk kan interkalere hydrerede ioner i en vandig elektrolyt, f.eks. kalium eller natrium.

Organiske-uorganiske lowbatterier

En forudsætning for, at et molekyle kan bruges i vandige flowbatterier, er, at det har en høj vandig opløselighed. Katode og anode molekyler opløses i vand i to forskellige tanke, hvorfra de pumpes ud i en elktrokemisk celle, hvor strømmen omdannes til kemisk energi ved opladning og vice versa ved afladning.

Den elektrokemiske celle er sammensat af to kulstofelektroder, som er elektrisk ledende og separeret fra hinanden med en ionselektiv membran. På den ene elektrode sker en oxidation, mens der på den anden sker reduktion samtidig med en udveksling af en ion gennem membranen.  

Deltag i arrangementet og hør mere om de nævnte processer og om, hvilke tests der er foretaget på lab/pilotforsøg og om de resulter, Solveig Kjældgaard har opnået. 

Under foredraget byder Ingeniørforeningen til en let forfriskning. 

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 19. maj 2021

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 18. maj 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

4

Arrangementsnr.

338629


Arrangør

IDA Kemi


Medarrangører

IDA Elteknik

IDA Verdensmål