Arrangement

Strandingsmuseum St. George med spisning på Resturant St. George

Det er den 23. december 1811. Der er orkan fra nordvest Defence har kortvarig det beskadigede St. George på slæb, men trossen springer og St. George forliser. Defence forliser næste morgen på Thorsmindetangens yderste revle. 1.400 døde 500m fra land.

Strandingsmuseum St. George, Ulfborg

Lørdag d. 26. september 2020

Kl. 11:00 - 14:30

Fra 150 kr.

Vi mødes på restaurant St. Georg kl 1100 ,hvor der bliver serveret et ”stjerneskud” med friskfangede fisk. Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg Kl 1230 vil vi besøge strandingsmuset, og høre om St. George og Defence forlis.

Strandingsmuseum St. George, Ulfborg Lørdag d. 26 september 2020 Kl. 11:00 - 14:30

Beskrivelse

St. George og Defence

Den jyske vestkyst har tusindvis af menneskeliv på samvittigheden og var i fjerne tider et mørkt og forblæst land, hvor håb, død og overlevelse prægede hverdagen.

”Denne Kyst er en Jernkyst, uden havne og tilflugtssteder, hvilken Skibe derfor i Almindelighed bør undgå med alle Vinde, der ei blæse fra Land”.
(Citat: Danske Lods, 1866)

. Den jyske vestkyst var søfolkenes skræk. Vesterhavet var frygtet af søfolk, fordi havet var barsk i stormvejr, og strøm- og bundforholdene var svære at beregne. Den jyske vestkyst var i fjerne tider et mørkt og forblæst land og en af de farligste kyststrækninger i verden. Derfor bliver den jyske vestkyst også kaldt Jernkysten og Skibsvragenes kyst.

Historiens værste strandingskatastrofe fandt utvivlsomt sted julenat i 1811, da to engelske skibe, HMS St. George og HMS Defence, havde sat kurs hjem mod England fra Østersøen St. George sejlede med nødror efter en grundstødning ved Rødsand syd for Lolland og derfor fulgtes tæt af Defence,

Undervejs blev skibene slået ud af kurs af en nordvestlig orkan og strandede to kilometer nord for Thorsminde. De to britiske linjeskibe, der strandede på den jyske vestkyst med et tab af 1391 mand. En forgæves kamp mod havets kræfter, der i sidste ende knuste skibene og tog stort set begge mandskaber med i døden. 1408 søfolk omkom, og blot 17 overlevede.

I myndighedernes undersøgelse efter forlisene af HMS St. George og HMS Defence, beretter en af de overlevende, matros Joseph Page fra HMS Defence, blandt andet:

” Søerne brækkede ind over skibet, folk skreg, kanoner blev revet løs og kastet rundt på dækket, hvor de knuste mændene til døde. Det hele frembrød et gruopvækkende syn. Jeg så tømmermandens kone med en lille pige i hånden. Hun forsøgte at nå op på skansedækket, men en frygtelig sø brød ind over skibet og skyllede hende sammen med mange andre ned gennem lugen til lasten”.

I 1980'erne og 1990'erne er der fra vraget af St. George 2 km syd for Thorsminde hentet utallige genstande op, der kan ses på Strandingsmuseum St. George i Thorsminde.

I 2003 blev også St. Georges originale ror bjerget fra havbunden ved Rødsand og bragt til strandingsmuseet. Ved Dødemandsbjerget i klitterne et par kilometer syd for Thorsminde blev der i 1937 opstillet en stor og to mindre granitsten til minde om de 853 og 538 omkomne fra hhv. St. George og Defence. På Sønder Nissum kirkegård

Praktisk Info

Hvor

Strandingsmuseum St. George

Vesterhavsgade 1E, Thorsmind

6990 Ulfborg

Vi mødes i restaurant St.Georg. kl1100 Adresse: Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg

Hvornår

Lørdag d. 26 september 2020

Kl. 11:00 - 14:30

Hvor

Strandingsmuseum St. George

Vesterhavsgade 1E, Thorsmind

6990 Ulfborg

Vi mødes i restaurant St. George. kl 1100 Vesterhavsgade 1E Thorsminde 6990 Ulfborg


Hvornår

Lørdag d. 26. september 2020

Kl. 11:00 - 14:30


Pris

Ledig

150 kr.

Medlem

150 kr.

Seniormedlem

150 kr.

Studiemedlem

150 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 16. september 2020

Kl. 12:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

18

Tilvalg

ledsager over 18 år

200 kr.

ledsager under 18 år

150 kr.

Arrangementsnr.

337692