Arrangement

Symbiose Hillerød - bæredygtig innovation og vækst

Ved grønne industrisymbioser gør virksomheden ikke kun miljøet en tjeneste. Det kan også være en rigtig god forretning og styrke virksomhedens konkurrenceevne og bundlinje.

Hillerød Forsyning, Hillerød

Onsdag d. 25. august 2021

Kl. 17:00 - 20:00

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 22. august 2021 - kl. 23:55

- I Symbiose Hillerød ser vi en række fælles udfordringer og muligheder i forhold til f.eks. byggeri/udvidelser, infrastruktur, forsyningssikkerhed, vand- og energiforbrug, klimasikring og ikke mindst adgang til kvalificerede medarbejdere. Derfor har vi sat os sammen for at arbejde med konkrete løsninger og aktiviteter indenfor teknik, sociale forhold samt miljø og natur, siger direktør Søren Støvring fra Hillerød forsyning .

Den grønne symbiose er et kommercielt samarbejde mellem en række virksomheder, hvor overskydende ressourcer i form af restfraktioner som materialer (affald), vand eller energi fra (mindst) en virksomhed indgår som ressource hos (mindst) en anden virksomhed.

En virksomheds spildprodukt kan udgøre et vigtigt input i en anden virksomheds produktion og kan ofte være billigt og mere miljøvenligt alternativ end anvendelse af nye råvarer.

Hvad får virksomheden ud af grønne industrisymbioser?

Ved grønne industrisymbioser gør virksomheden ikke kun miljøet en tjeneste. Det kan også være en rigtig god forretning. Virksomhedens konkurrenceevne og bundlinje kan blandt andet styrkes gennem:

  • Reducerede omkostninger til indkøb, vedligehold etc.
  • Nye indkomstkilder ved salg af materialer, energi, vand eller biprodukter.
  • Øget forsyningssikkerhed
  • Styrket og udvidet værdikæde samt netværk
  • En styrket grøn profil og eventuelle CSR gevinster
  • Mulighed for produkt, proces eller markedsmæssig innovation
  • Optimering af forretningsmodel og eventuel indgåelse af strategiske partnerskaber

I Hillerød symbiose indgår foruden Hillerød Forsyning bl.a. virksomhederne Novo Nordisk og Fuji Film, der med deres lægemiddelproduktion har helt specielle spildprodukter at kunne byde på samt Hillerød Hospital.

Der vil blive givet en bred orientering om hele symbioseprojektet fra da tanken opstod og til hvor langt man er nået i dag – og om, hvad der arbejdes med for at opnå endnu større gevinster for eksisterende og kommende partnere. Og der vil blive rig lejlighed til at få sin nysgerrighed stillet med hensyn til både det ene og det andet omkring symbioseprojekter og om det at være rollemodel for andre kommuner både i Danmark og i udlandet.

Arrangementet afsluttes med rundvisning på Danmarks eneste overdækkede rensningsanlæg.

Der serveres en sandwich i løbet af arrangementet.

Se om Hillerød Symbiose her.

Arrangementet er et gratis-arrangement - men ved udeblivelse uden fra melding opkræves en no show fee på kr. 250,00.

Arrangementet er flyttet fra 28/11 til 25.8.2021

--------------

De næste arrangementer i MiljøForum, IDA Nordsjælland er endnu ikke planlagt, men hvis du tilmelder dig MiljøForum, IDA Nordsjælland, vil du få direkte information herom, samt om andre tiltag denne IDA gruppe iværksætter.

Kunne du tænke dig at være med til at lave et eller flere arrangementer inden for miljøområdet eller har du forslag til emner gruppen bær tage op, så send en mail til dan.skov@m.ida.dk

Du kan tilmelde dig gruppen her.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

 

Hvor

Hillerød Forsyning

Solrødgårds alle 6

3400 Hillerød


Hvornår

Onsdag d. 25. august 2021

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ikke IDA-medlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 22. august 2021

Kl. 23:55


Antal pladser

75


Ledige pladser

21

Arrangementsnr.

337435


Arrangør

Fagteknik, IDA Nordsjælland


Medarrangører

IDA E

IDA Miljø

IDA Verdensmål