Arrangement

Tang i fødevarer

Tang indeholder mange forskellige sundhedsfremmende komponenter, som i vid udstrækning kan anvendes i fødevareindustrien.

IDA Mødecenter, København V

Torsdag d. 10. december 2020

Kl. 17:30 - 21:30

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 22. november 2020 - kl. 23:55

Tang indeholder mange forskellige værdifulde og sundhedsfremmende komponenter, som i vid udstrækning kan anvendes i fødevareindustrien. Vi kender allerede fortykkelsesmidlerne carragenan og alginat, men der findes også andre som laminarin, fucoidan og protein, der kan indgå i nye innovative fødevareprodukter.

Foredragsholder er professor Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut.

Arrangementet er i samarbejde med TI Tåstrup og afholdes i IDA, København.

Der vil bliver serveret sandwich og øl/vand

Arrangementet er gratis, men ved udeblivelse uden afbud vil du bliver opkrævet 200 kr. i gebyr.

Arrangør: IDA Fødevaregruppe ved Nils Rude Petersen. Mobil 42 42 85 09 / 42 44 85 09, mail rude-p@hotmail.com.

____

Oprettelse af Fødevaregruppen, IDA Nordsjælland blev vedtaget på regionsmødet den 29. april 2019, og det ligeledes nystartede IDA Bryggerlaug er placeret under denne gruppe.

Gruppens formål er at formidle viden fra forskningsmiljøer, iværksættere og virksomheder omkring klimavenlige produktionsmetoder og ditto produkter med henblik på at udvikle metoder, der både er skånsomme for miljø, som sikrer dyrevelfærd, og som i fremtiden kan sikre brødfødning af verdens stærkt voksende befolkning.

Visionen er endvidere at:

skabe bæredygtighed, således at produktion og forbrug belaster klimaet mindst muligt og undgår forurening af natur og miljø

udnytte ressourcerne mere optimalt

hindre madspild

styrke udvikling af nye fødevarer, der fremover skal supplere/erstatte både de konventionelle animalske og de plantebaserede produktionsmetoder

forebygge sygdomme og øge folkesundheden via fødevarer

viden og forskningsresultater skal formidles til IDA medlemmer, relevante instanser, iværksættere, industri mm. gennem IDA-møder og -arrangementer.

Mange arrangementer tænkes udført i samarbejde med forskningscentre.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Torsdag d. 10. december 2020

Kl. 17:30 - 21:30


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 22. november 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

80


Ledige pladser

58

Arrangementsnr.

338230