Arrangement

Tilpasning af forretningen til en uforudsigelig krisetid – 3 workshops i virksomhedens maskinrum!

Styrk din forståelse for de forretningsområder, der påvirkes af udefrakommende forhold som f.eks. Corona-krise og Klimadagsorden. Du får en praktisk og generel værktøjskasse bestående af 12 temaer og 3 skabeloner, som du kan anvende i dit daglige arbejde

IDA, København V.

Onsdag d. 02. december 2020

Kl. 17:00 - 19:30

Fra 0 kr.

Tilmeldingsfrist 25. november 2020 - kl. 23:55

Styrk din forståelse for de forretningsområder, der i denne tid påvirkes af udefrakommende forhold som f.eks. Corona-krise, Klimadagsorden, Brexit og en generel uforudsigelig international politisk situation. Den øgede digitalisering af samfund, kunder og markeder er både en del af problemet og af løsningen.

Som transformationsansvarlig eller deltager skal du hurtigt kunne analysere de forretningsmæssige konsekvenser af forandringer, samt kunne anvise de områder, som virksomheden bør arbejde med.

På dette kursus får du en praktisk og generel værktøjskasse bestående af 12 temaer og 3 skabeloner, som du kan anvende i dit daglige arbejde som involveret i forandringer i din organisation.

Efter kurset vil du kunne:

 • Forstå de globale kriser / muligheder og markedsmekanismer i en forretningskontekst
 • Lede forandringer og sparre med virksomhedens ledelse omkring konsekvenserne
 • Analysere hvordan den nye forretningsstrategi kan/skal fungere
 • Vurdere en transformations gabs, tidsmæssige forløb og strategiske indflydelse
 • Vurdere en transformations risikoprofil og foreslå risikominimerende tiltag og alternativer
 • Omforme strategi til operationelle projekter og opgaver

Kursusbeskrivelse

I din rolle som transformationsansvarlig eller deltager, er din opgave bl.a. at gennemskue hvordan nye innovative løsninger virker på tværs af virksomhedens interne funktioner og i interaktion med kunder. Det er således afgørende for kvaliteten af din projektinvolvering, at du sikkert og struktureret er i stand til at opnå indsigt i de bagvedliggende forhold i såvel virksomheden som dens marked.

På kurset introduceres du til 12Box Model®, et begrebsapparat og faciliteringsværktøj, der understøtter den proces en virksomhed gennemgår i en forretningstransformation.

Vi går i dybden med modellens 12 temaer, der giver dig værktøjerne til at kunne anskue virksomhedens forretning i et udefra og ind perspektiv. Med en stærkere forståelse for de forretningsmæssige processer, der er afgørende i en ny strategi, bliver du bedre i stand til at involvere dig mere effektivt i virksomhedens innovationsprojekter.

Undervisningsform:

Kurset er en blanding af oplæg og gruppearbejde med cases, der illustrerer brugen af værktøjet.

Undervisningen er et sammenhængende forløb i 3 separate moduler af 2½ times varighed. Der er en uge mellem hvert modul.

Modul 1 – 2. december 2020 – Øget uforudsigelighed kræver opgradering af værktøjskassen (2½ time)

 • Scenen sættes med den aktuelle markedssituation, globale kriser og fornyede markedsvilkår
 • Tidens udfordringer kræver nye intuitive transformationsværktøjer
 • Introduktion til værktøjet 12Box Model® som transformations- og faciliteringsværktøj

Modul 2 – 9. december 2020 - Praktisk brug af den nye transformationsværktøjskasse (2½ time)

 • 12Box Model® sættes i en praktisk kontekst i transformationscases
 • Praktiske templates introduceres, så metoden kan bruges hjemme
 • Samspillet mellem 12Box Model® og organisationens nuværende strategi- og projektmetoder
   

Modul 3 – 16. december 2020 – Vejen til den effektive transformationsorganisation (2½ time)

 • Coaching omkring deltagernes egne transformationseksempler
 • Anbefaling til, hvordan kvalitet- og hastighed kan øges i transformationsprojekter med en trinvis implementering af kursets anbefalinger

Undervisere:

Palle Stenver er grundlægger af PROCE Institute og forfatter til bøgerne ”Disruption and Digital Transformation” og ”6 Steps to Successful Business Transformation. Palle har mere end 30 års erfaring i markedsdrevet forretningstransformation indenfor Finans, Utility, FMG og Logistik og har bl.a. arbejdet for virksomheder som
f.eks. Forrester Research, NNIT, Dong ergy, Nordea, Danske Bank, Coop og Framfab. Palle er en erfaren foredragsholder og underviser.

Christian Bagger er selvstændig management konsulent bl.a. med erfaring fra betydelige forretningstransformationer i Nordens førende finansielle koncerner, Nordea og Danske Bank. Har en indgående praktisk erfaring med digital forretningsudvikling og organisatorisk implementering til 2.500+ slutbrugere. Christian har siden januar 2016 været partner i PROCE™ Institute og været involveret i den løbende udvikling og markedsføring af 12Box Model®

Hvor

IDA

Kalvebod brygge 31-33,

1780 København V.


Hvornår

Onsdag d. 02. december 2020

Kl. 17:00 - 19:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

50 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

50 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 25. november 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

24


Ledige pladser

15

Arrangementsnr.

338180


Arrangør

IDA Proces