Arrangement

Udbygningsaftaler

En udbygningsaftale kan være en fordel for både grundejer og kommune, idet den kan medvirke til at fremme et infrastrukturanlæg eller højne kvaliteten af infrastrukturen.

Vejle Center Hotel, Vejle

Tirsdag d. 01. november 2022

Kl. 08:30 - 16:00

Fra 3.400 kr.

Tilmeldingsfrist 03. oktober 2022 - kl. 12:00

Planloven har siden 2007 givet mulighed for, at kommunen kan indgå en frivillig udbygningsaftale med grundejer om hel eller delvis finansiering af den fysiske infrastruktur. En udbygningsaftale kan være en fordel for både grundejer og kommune, idet den kan medvirke til at fremme et infrastrukturanlæg eller højne kvaliteten af infrastrukturen. Vi sætter fokus på, hvilke forudsætninger der er grundlaget for at indgå en udbygningsaftale.

Der er både en lovmæssig beskrivelse og en praksis for, hvilke typer infrastrukturanlæg der kan indgås aftaler om, både indenfor eksisterende planlægning – og udenfor den eksisterende planlægnings afgrænsning. Vi afdækker rækkevidden af de infrastrukturanlæg der kan indgå i en aftale. 

Der er ofte en sammenhæng mellem kommunens planlægning og indgåelse af udbygningsaftaler. Vi sætter fokus på sammenhængen mellem de kommunale planer (primært kommuneplanlægning og lokalplaner) og hvordan processen er mellem planerne og aftalen. Herunder også krav til offentlighed, og sammenhængen til klagesystem. 

Vi gennemgår flere konkrete cases for udbygningsaftaler, herunder den procesmæssige gennem-førelse. Der præsenteres et/flere konkrete paradigmer for, hvordan en aftales indhold kan se ud.

Afslutningsvis gennemgås en konkret opgave i plenum med afgræsning og formulering af en udbygningsaftale for et infrastrukturanlæg.  

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Forudsætninger for at indgå en udbygningsaftale 
  • Hvilke infrastrukturanlæg kan der indgås aftale om 
  • Processen mellem udbygningsaftaler og planlægningen 
  • Cases
  • Opgaveløsning i plenum 

Kursusform

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsageligt tage udgangspunkt i konkret praksis, og erfaringer fra brugen af udbygningsaftaler i praksis. 

Der vil blive gennemgået og drøftet relevante cases - gennemført som refleksioner i plenum. Der vil ligeledes blive gennemgået opgave i plenum. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer

- Søren Hilbert, Advokat i Lundgrens

Kursusleder

- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse

Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med fysisk planlægning og/eller infrastrukturanlæg, samt andre, som ønsker kendskab til brugen af udbyg-ningsaftaler i praksis.


Hvor

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle


Hvornår

Tirsdag d. 01. november 2022

Kl. 08:30 - 16:00


Pris

Ledig

3.400 kr.

IDA-medlem

3.400 kr.

Ikke IDA-medlem

3.700 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 03. oktober 2022

Kl. 12:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

30

Arrangementsnr.

342388


Arrangør

Landinspektørforeningen