Arrangement

Vejloven

På dette kursus tager vi udgangspunkt i landinspektørens – både den praktiserende og den offentlig ansattes – møde med vejloven.

Vejle Center Hotel, Vejle

Tirsdag d. 27. april 2021

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 3.400 kr.

10 pladser tilbage

På kurset bliver du bragt up to date med vejloven med særlige nedslag på emnerne, landinspektøren ofte er i berøring med. Der fokuseres primært adgangsforhold, byggelinjer, (anden) råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning, men også emnet op og nedklassificering af vej. 

Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Generel introduktion til vejloven og dens indhold
  • Hvornår er en vej en offentlig vej og hvad er vejens afgrænsning (herunder også den ikke udskilte offentlige vej)
  • Adgangstilladelser, herunder hvad det kræver tilladelser, og hvilke vilkår der kan stilles i den forbindelse – særligt betalingsspørgsmålet. Det berøres også hvilke adgange vejmyndigheden kan tage stilling ved ansøgning om tilladelse, bla. ved matrikulære ændringer.
  • Adgangsbegrænsningsreglerne, herunder hvad det er og hvordan de fungerer 
  • Byggelinjer, herunder beslutning om og administration af byggelinjer.
  • Anden råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning.
  • Op og nedklassificering af vej – regler og muligheder
Undervisere: Finn Kjær Christensen, Lektor på Aalborg Universitet og Louise Heilberg, Advokat hos Bech Bruun og medforfatter til den ny kommenterede vejlov. 

Kursusafgift

3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

Tilmeldingsfrist
d. 26. marts 2021, kl. 12.00

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 26. marts 2021 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 13. april 2021 betales 100 %

Hvor

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle


Hvornår

Tirsdag d. 27. april 2021

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Ledig

3.400 kr.

Medlem

3.400 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.700 kr.

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 26. marts 2021

Kl. 12:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

10

Arrangementsnr.

335577


Arrangør

Landinspektørforeningen