Arrangement

Workshop om Kompetenceudvikling i IDA

Invitation til workshop om Kompetenceudvikling i IDA for special udvalgte deltagere. Deltagerne har modtaget en invitation.

IDA Conference, København V.

Lørdag d. 04. september 2021

Kl. 10:00 - 16:00

Gratis

Tilmeldingsfrist 29. august 2021 - kl. 23:59

I IDAs nye strategi Strategi 2021-2023 ”Øget relevans” – hedder én af de fire strategiske indsatser ” IDA som vigtigste kompetencepartner.

Som du måske ligeledes ved har Hovedbestyrelsen nedsat et ”Advisory Board”.  Advisory Board har til opgave at afstemme forventningerne til hvordan de involverede parter på en hensigtsmæssig måde kan bidrage til at sikre IDAs kompetencetilbud til maksimal gavn for medlemmerne. I Advsiory Board sidder repræsentanter fra Ansattes Råd, de fagtekniske selskaber og regionerne.

Det er Advisory Board der er arrangør af denne workshop.

Formålet med workshoppen er:

Give en status på den strategiske indsats ”IDA som vigtigste kompetencepartner”
Drøfte hvorledes samarbejde om kompetenceudvikling i hele IDA kan øges yderligere til gavn for medlemmerne
Give indsigt og inspiration til det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling i bredt perspektiv i IDA

IDA betaler for arrangement, mens enhederne betaler for transportudgifter.

Det overordnede program er som følger:

Program

Kl. 10.00-12.00 Velkomst, formål og program

Introduktion af "IDA som Vigtigste kompetencepartner"
Hvordan udmønter vi denne strategi bedst

Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00-15.45 Oplæg om "Fremtidens kompetence udvikling" og workshop

Kl. 15.45-16.00 Afrunding, næste skridt og tak for nu
 
Vi håber meget, at du kan komme og ser frem til en god workshop.

Med venlig hilsen

Morten Thiessen Ansattes Råd, Christina Kiær Region Øst Jylland, Henrik Nielsen IDA Risk, Jens Holt Poulsen Lederforum, Henning Espersen SKU, Kim Faldborg IDA Nord, Peter Falk IDA IT, Henrik Thamdrup, IDA og Peter Leth, IDA

Hvor

IDA Conference

Kalvebod brygge 31-33,

1780 København V.


Hvornår

Lørdag d. 04. september 2021

Kl. 10:00 - 16:00


Pris

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 29. august 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

60


Ledige pladser

43

Arrangementsnr.

341037


Arrangør

IDA