Spor 2: Machine Learning

Her kan du få overblik over de talere, som holder oplæg til sporet Machine Learning til Driving IT Aarhus konferencen. Du kan også få info om, hvad oplæggene hver især kommer til at handle om.

Claudio Orlandi

Associate Professor at the Department of Computer Science of Aarhus University

His research expertise includes advanced cryptographic protocols, zero-knowledge protocols, Blockchain and cryptocurrencies, privacy-preserving technologies, etc

Talk by Claudio Orlandi

Will quantum computers break internet security?

Many believe that it's not a question of if, but when, quantum computing will be a reality. Therefore, cryptographers have been working on solutions to make sure that even in the future we will be able to perform secure transactions over the internet. In this talk I will give a gentle introduction to some of the research challenges in this area, including the work of my research group at Aarhus University.

Kresten Krab Thorup

Medstifter og CTO i Humio

Kresten Krab Thorup er medstifter og CTO i Humio, der udvikler et log management system til DevOps og SecOps løsninger.

Kresten har en Ph.D. i datalogi fra Århus Universitet, er desuden medstifter af Trifork, og har tidligere arbejdet ved NeXT i Silicon Valley.

Oplæg ved Kresten Krab Thorup

Humio: Historien om et produkt

Humio er en virksomhed med udspring i Århus, der udvikler og leverer et log management system der håndterer meget store datamængder. Dette er historien om Humio, baggrunden for hvordan virksomheden og produktet blev til, og om hvordan processen for produktudvikling, tæt samarbejde med kunder, og fremdrift i små skridt er nøglen til en stor success.

Hvad er Driving IT Aarhus?

Kom og hør om alt hvad der er spændende ved IT og digitalisering. Den 9. september blænder vi igen op for Driving IT - Aarhus i det dejlige "Centralværkstedet" i Aarhus.

Læs mere om Driving IT.

Se det fulde program her.

Mads Nielsen

Professor ved Datalogisk Institut, KU

Mads Nielsen er professor ved Datalogisk Institut, KU med speciale i medicinsk billedanalyse og er founder at flere medTech start-ups herunder Biomediq A/S og Cerebriu A/S.

Oplæg ved Mads Nielsen

Risiko-baseret brystkræft screening
Brystkræftscreening tilbydes alle kvinder hvert andet år i alderen 50-69 år. Vi behandler således alle kvinder ens selvom nogle kvinder har væsentligt forøget eller formindsket risiko for brystkræft. Samtidigt bruger vi samme røntgenteknologi til alle selvom nogle har bryster med tæt væv og nedsat sensitivitet for kræftdetektion med almindelig mammografi. AI kan bruges til at behandle alle cancere ens, men så behandler vi kvinderne forskelligt. Det rejser nogle etiske dilemmaer.

Lucas Peter Høj Brasen

Ph.D. studerende ved Aarhus universitet

Ph.D. studerende ved Aarhus universitet i Herning under fakultetet BTECH, Ph.D. studiet omhandler udviklingen af et rammeværk til ingenør faglig asset management ved brug af blandt andet Agile. Jeg er uddannet civil ingenør i teknologibaseret forretningsudvikling og bosat i Herning med kone og barn.

Oplæg ved Lucas Peter Høj Brasen 

Data modenhed og Asset Management: et værktøj til kortlægning af vedligeholdelses strategi

I denne præsentation vil en PhD studerende fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, fremlægge sit og sin medstuderendes bud på et værktøj der kan hjælpe virksomheder med at mappe og planlægge deres fremtidige vedligeholdelsesstrategi.
Værktøjet inviterer virksomheder til at anskue deres nuværende vedligeholdelsesstrategi i forhold til deres datamodenhed og planlægge deres fremtidige indsats omkring predictive maintenance og Industry 4.0 paradigmet.

Mads Rydahl

Paperpal

Mads Rydahl er grundlægger af den aarhusianske virksomhed UNSILO, der har revolutioneret brugen af semantisk søgeteknologi for verdens største akademiske forlag. Har har ledet softwareudvikling i over 25 år, designet interfaces for Bang & Olufsen, skrevet patenter til Apple, boet 5 år i Silicon Valley, arbejdet på Stanford University, og var produktchef på Siri.

Oplæg ved Mads Rydahl

Kunstig Intelligens hjælper forskerne med at skrive

Hvert år udgives flere millioner forskningsartikler, og forskerne bruger i stigende grad Kunstig Intelligens til at læse og forstå de væsentligste landvindinger. De seneste par år er Kunstig Intelligens også blevet i stand til at hjælpe forskerne med at sætte ord på deres tanker. Men hvad sker der med forskningen, når vi bruger Kunstig Intelligens til både at skrive og læse samfundets vigtigste tekster?

Thomas H. Knudsen

Consultant hos Delegate

Thomas H. Knudsen studerer software på Aalborg Universitet og er ved at færdiggøre sit speciale i Deep Reinfocement Learning. Han har stor interesse og flair for softwareudvikling og herunder algoritmer og datastrukturer. Desuden har han stor fokus på cloud-udvikling samt en forkærlighed for funktionel programmering.

Oplæg ved Thomas H. Knudsen

Gennemgang af løsning til kodeudfordring

Hvordan løses nedenstående ordkode ved hjælp af relevante algoritmer og datastrukturer. En ’trial and error’ gennemgang af hvordan koden blev løst samt tanker og overvejelser omkring de valgte løsningsmetoder.

Nasbttie pedtacce tidvagti rafrafpi safttavi safetyip æggvreln sefrrgåm refdstev nadverpi udeåttisi spinnåti