Om konferencen og klimapartnerskaberne

Her kan du få mere info om konferencen.

Der er for mange barrierer for, hvordan lederne kan igangsætte initiativerne for den grønne dagsorden, som de gerne vil. Forhindringerne kan være alt fra lovgivning til manglende viden eller teknologi.

Derfor lavede Regeringen i november 2019 initiativet Klimapartnerskaberne.

Klimapartnerskaberne er 13 partnerskaber mellem Regeringen og udvalgte erhvervsledere indenfor forskellige brancher, der hver især kan gøre store forskelle for den grønne dagsorden.

Hvis de vel at mærke får de rette vilkår.

Til Mannaz og IDAs konference Leading Green Transformation sætter vi klima i erhvervslivet på dagsordenen. Vi stiller skarpt på den enorme ledelsesopgave, som danske ledere har for at skabe de rette vilkår, så danske virksomheder kan løfte deres del af ansvaret i klimakampen.


Til Leading Green Transformation får du

  • Eksklusiv viden og inspiration om, hvordan erhvervslivet kan bidrage til regeringens målsætning om at reducere Danmarks CO2 udslip med 70 procent i løbet af de næste 10 år.
  • Indspark fra formændene for Regeringens klimapartnerskaber, der har arbejdet på anbefalinger til Regeringen om, hvordan erhvervslivet får de rette vilkår for at løfte den dagsorden, de gerne vil bidrage til.

Formålet med konferencen er at tilbyde ledere og projektledere viden og inspiration til, hvordan de selv kan bidrage til, at der bliver udledt mindre CO2 i verden.

Klima er én af IDAs fem politiske mærkesager, og vi mener, at erhvervslivet spiller en central rolle i at løse problemerne.

Derudover ved vi, at vores medlemmers faglige og tekniske kompetencer spiller en nøglerolle i virksomhederne, når det gælder om at udvikle de løsninger, der skal til.