Konference

TR-konference og Delegeretforsamling

Programmet ”Den nye TR-Rolle i et Corona perspektiv” sætter fokus på de nye krav og opgaver, som TR står overfor, ligesom vi kigger ind i, hvordan vi baner vejen til et tættere strategisk samarbejde med ledelsen. Med Corona-krisen har TR-rollen samtidig

IDA Mødecenter

Fra torsdag d. 05. november 2020. kl. 09:30

Til fredag d. 06. november 2020. kl. 16:00

Gratis

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33


Hvornår

Fra torsdag d. 05. november 2020. kl. 09:30

Til fredag d. 06. november 2020. kl. 16:00


Pris

Medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 04. november 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

80


Ledige pladser

9

Tilvalg

Deltager du i TR-konferencen den 5. november 2020

0 kr.

Deltager du i middagen torsdag den 5. november 2020

0 kr.

Ønsker du overnatning fra torsdag til fredag

0 kr.

Deltager du i Delegeretforsamling fredag den 6. november 2020

0 kr.

Deltager du fysisk i IDA

0 kr.

Deltager du virtuelt

0 kr.

Har du brug for et testmøde i Teams

0 kr.

Arrangementsnr.

338049


Arrangør

IDA OffentligTorsdag den 5. november 2020

09:30

Ankomst og morgenkaffe

10:00

Velkomst

Ved Carsten Eckhart Thomsen,
formand for IDA Offentlig.

10:10

Turbulens

Ved Jacob Torfing, RUC
Samfundet rammes i stigende grad af
komplekse og uforudsigelige problemer. Det sætter helt nye krav til embedsværket.

11:30

Pause

11:45

Beskæftigelsessituationen og IDAs håndtering af Coronakrisen

Ved Direktør Lone Retoft

12:15

Frokost

13:00

Udviklingen i TR-Rollen

Ved Rådgiver Birgitte Nortvig
Hvad er det for en ny rolle, som TR har fået, i en
tid med konstante forandringer.

14:30

Walk & Talk Netværk & Erfaringsudveksling

15:30

Kaffepause

16:00

Nye arbejdsvaner

v/Thomas Geuken
Hvordan ser fremtiden ud for arbejdspladsen og
TR?

17:30

Pause

18:00

Sammen om fremtiden

v/Sebastian Nybo

19:30

Middag

Fredag den 7. november 2020

08:00

Morgenmad

08:30

Optakt til OK21

v/Nana Wesley Hansen, Lektor, Ph.d. FAOS

09:30

OK21

v/Carsten Eckhart Thomsen
Formand for IDA Offentlig

10:30

Pause

11:00

TR-Værksteder

  • Politisk bagtæppe
  • Hvordan kan IDA støtte op om TR
  • Trivsel
  • Det gode klubarbejde
  • Den nye TR-Rolle
13:00

Frokost

14:00

Delegeretforsamling

Se dagsordenen nedenfor.

Delegeretforsamling 2020 i IDA Offentlig

Dagsorden for delegeretforsamlingen 2020

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. OK21
4. Beretning 2019 - 2020
5. Fremlæggelse af regnskab for 2019
6. Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2020
7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2020)
8. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
9. Eventuelt

Her kan du læse om de oplægsholdere, der lægger vejen forbi konferencen: 

Hovedtaler

Jacob Torfing
Professor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.
Jacob Torfing forsker i offentlig ledelse, netværk og samarbejdsdreven innovation – Og forsker i Turbulens

Udviklingen i TR Rollen (oplæg torsdag)

Birgitte Nortvig
Har siden 2008 arbejdet med rådgiver-fagligheden i private, offentlige organisationer. Ledelseserfaring, coach, rådgiver, underviser og proceskonsulent siden 1999.
Birgitte er tilknyttet DTU som ekstern lektor.

Nye arbejdsvaner (oplæg torsdag)

Thomas Geuken
Institut for Fremtidsforskning
Hvordan ser fremtiden ud for arbejdspladsen og TR?

Sammen om fremtiden

  • Sebastian Nybo
  • Afslutning på dag 1