Kursus

Masterclass i projektledelse og samarbejde i byggeriet

Bliv endnu bedre til at lede komplekse byggeprojekter. Få konkrete værktøjer til at håndtere og løse projektudfordringer, projektændringer og konflikter – så samarbejdet mellem de involverede parter i byggeprocessen bliver optimalt.

Ledelse af byggeprojekter

Udviklingen i byggebranchen med nye krav/standarder, nye aftalegrundlag og nye samarbejdsformer, stiller sammen med stigende forventninger fra byggeriets parter store krav til kompetent ledelse af de mange projekter, der har en stadigt stigende kompleksitet i en verden med nye teknologiske muligheder.  Der er behov for, at der sker en tydelig forventningsafstemning hele vejen rundt om bordet, for at opnå et godt samarbejde og nå rigtigt i mål. Kursets formål er at give erfarne aktører i byggebranchen et bedre grundlag for et godt gennemført byggeprojekt.

På kurset arbejder du med:

 • Rammesætning og definition af projektets succeskriterier
 • Projektorganisering og procesledelse
 • Ændringshåndtering
 • Forenkle det komplekse
 • Overordnet projektøkonomistyring
 • Aftaleforhold og kontraktstyring
 • Mediation og konfliktløsning
 • Forhandling
 • Forpligtende samarbejde

Kurset er målrettet erfarne projektledere i byggeriet

Erfarne projektledere/-chefer fra rådgivere, bygherreorganisationer og entreprenører. Det er kun en styrke, at deltagerne kan komme fra de forskellige sider af bordet i byggebranchen.

Deltagernes udbytte:

 • Bedre forståelse for ledelse af komplekse byggeprojekter
 • Metoder og værktøjer til håndtering af konkrete projektledelses- og samarbejdsudfordringer
 • Opdatering af de nye aftalegrundlag i AB-systemet
 • Konkrete værktøjer til mediation og konfliktløsning
 • Større indsigt i hvordan man opnår et positivt forpligtende samarbejde mellem parterne ved at veksle mellem formel kontraktstyring, forhandlinger og at finde løsninger sammen
 • Sparring med andre erfarne ledere inden for byggebranchen, styrkelse af netværk

Virksomhedens udbytte

 • Bedre gennemførelse af byggeprojekter
 • Færre konflikter i byggeprojekter
 • Mere kvalificerede projektledere
 • Større medarbejdertilfredshed
 • Benchmark op mod andre virksomheders tilgang til projektledelse og samarbejde

Før kurset:

 • Deltagerne skal udfylde et spørgeskema med hvilke tre projektledelsesmæssige udfordringer og problematikker, som fylder mest i hverdagen og uddybning heraf
 • Deltagerne kan fremsende input til særlige ønskede fokusemner og læringsmål

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Undervisningsmateriale
 • Forplejning
09:00-16:00

Dag 1

Projektlederens rammesætning af projektet og opstilling af projektets succeskriterier

 • Case: Projektteam-mobilisering og interessentinddragelse
 • Projektorganisering og procesledelse i byggerikontekst

Ændringshåndtering

 • Værktøjer til at tackle og dokumentere uforudsete hændelser?
 • Case: Hvordan det komplekse projekt gøres mere enkelt

Projektøkonomi, styrings- og opfølgningsrutiner

 • Quantity Surveying (QS) – sådan gør man i udlandet, hvor den er implementeret blandt byggeriets parter
 • Økonomistyring af byggeprojekter
 • Drøftelse af fokusemner fra deltagernes egen hverdag
09:00-16:00

Dag 2

De nye aftalegrundlag i AB-systemet

 • De nye aftalegrundlag (AB18, ABT18, ABR18) – set fra bygherrens vinkel
 • De nye aftalegrundlag (AB18, ABT18, ABR18) – set fra entreprenørens vinkel
 • Hvordan påvirker aftalegrundlaget projektets gennemførelse

Mediation og konfliktløsning som værktøjer i projektet

 • Case: Problemløsende forhandling
 • Evaluering af case og diskussion af fordele og ulemper

Samarbejde mellem projektpartnerne

 • Ydelser skal leveres/dokumenteres kontra den gode proces, hvor samarbejdet er i fokus
 • Hvordan stilles krav til hinanden på en professionel måde, der øger commitment?
 • Hvordan opnås et godt og gensidigt forpligtende samarbejde

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Mulighed for netværk og sparring med de øvrige deltagere

Henrik Ryberg

Civilingeniør og MBA

Henrik Ryberg har en baggrund som Civilingeniør og MBA, og har arbejdet med projektledelse i byggebranchen i 20 år og har været projektleder, -chef og -direktør på mange komplekse projekter, både i Danmark og i udlandet. I dag arbejder Henrik som strategisk bygherrerådgiver, og har desuden solid erfaring med ledelse af projektporteføljer. Henrik har løbende fungeret som sparringspartner for andre projektledere ift. projektledelse, samarbejde, konflikthåndtering, fremdrifts- og økonomivurderinger. Henrik er certificeret i projektledelse (IPMA B).

Tora Fridell

Cand.jur

Tora Fridell har en baggrund som Cand.jur. og Master i Konfliktmægling, arbejder med projektledelse, og har speciale i aftaler, udbud, konflikthåndtering og -mægling. Tora har særlig stor indsigt i alle byggeriets forhold og relationerne mellem parterne, herunder i særdeleshed solid erfaring med offentlig bygherrevirksomhed. Tora arbejder med helhedstænkning og koncentrerer sig om proces og resultat gennem fokus på styring af tid og økonomi.

Ross Griffin

Founding parter, KOSMOS

Quantity Surveying – sådan gør man i udlandet, hvor den britiske QS-tradition er implementeret blandt byggeriets parter.  

Louise Dahl Krath Jensen

Chefjurist, Dansk Byggeri

De nye aftalegrundlag (AB18, ABT18, ABR18) set fra entreprenørens vinkel.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent