Kursus

Økonomistyring i byggeprojekter

Cost management er ét af de vigtigste ansvarsområder, du har som projektleder af byggeprojek-ter. På kurset får du en grundig indlæring i budgettering og økonomistyring gennem byggeriets faser.


Tid og sted

 • 27.01.21

  København

 • 21.04.21

  København

Varighed: 1 dag

Budgettering og økonomistyring i byggeprojekter

I de nye AB18/ABR18 og ydelsesbeskrivelser spiller styringen af økonomien en mere central og afgørende rolle. Den tidlige budgettering og løbende opfølgning er vigtig for både bygherre, rådgiver og entreprenøren. Det er en udfordring at holde styr på de ofte begrænsede ressourcer, samtidigt med at regelgrundlaget og bygningerne bliver mere komplekse hvor flere fag skal koordineres. 

De væsentligste udfordringer i forbindelse med økonomistyring i byggeprojekter er:

 • Budgettering og scoping i de indledende faser, og korrekt allokering af reservemidler
 • Valg af entreprisefrom samt tilhørende udbudsbeskrivelse og dialog med entreprenør
 • Synliggørelse hvornår beslutningsvinduer er der og konsekvenser og omkostninger der følger med
 • Løbende priskalkulationer undervejs i selve faserne, samt tværgående granskning og tæt opfølgning på fremdrift

På kurset gennemgår vi, hvilke proaktive styringsredskaber (f.eks. BIM moddeling, afdækning af UFO budgettet, One-pager for regnskab, byggeregnskab, Cash flow og S-kurve, prognosemodel for økonomien, Contengency-styring, ændringslog), du vil anvende på dit byggeprojekt, så du kan forebygge en situation med budgetoverskridelse og evt. medfølgende re-design.  

 

Kurset er for dig som arbejder i byggebranchen som projekt-, entreprise- eller byggeleder  

Kurset er målrettet nye og kommende byggeledere, entrepriseledere, projekterings- og projektledere for bygge- og anlægsprojekter, som ønsker at lære de grundlæggende styringsredskaber inden for projektledelse i bygge- og anlægsprojekter og få afklaret dit ansvarsområde som projektleder.

Dit udbytte:

Efter kurset kan du

 • Planlægge, styre og gennemføre byggeprojekter, så du oplever færre udfordringer
 • Anvende de vigtigste styringsredskaber, så byggeprojektet kommer godt i mål inden for aftalt tid, kvalitet og økonomi
 • Udarbejde mere realistiske budgetter i byggeprojekter
 • Arbejde med risikovurdering og -håndtering – så du undgår overraskelser, der forsinker byggeprojektet og medfører budgetoverskridelser
 • Forstå dine ansvarsområder som projektleder i de forskellige faser af byggeprojektet

Virksomhedens udbytte

 • Projekterne styres med anerkendte metoder og værktøjer
 • Projektlederen arbejder mere effektivt og minimerer dermed eget og andres tidsforbrug
 • Der bliver i virksomheden opbygget kompetencer og fælles forståelse for projektledelse
 • Medarbejderen får et netværk indenfor projektledelse af i byggeprojekter

Sådan forløber kurset: Økonomistyring i byggeprojekter

Selve kurset:

 • 1 undervisningsdag: kl. 9.00-17.00 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Undervisningsmateriale
 • Forplejning

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

1 dag

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

5.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

6.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
27. jan. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

337752

Tilmeldingsfrist 22. jan. 2021 - kl. 23:59

Karim Cedric Meaouia

CEO og bygherrerådgiver, CK&CO

Karim har 20 års erfaring med beslutningsstøtte og projektledelse af komplekse byggerier. Kombinerer en solid ingeniør-, forretningsmæssig og organisatorisk indsigt, og sikrer dermed at økonomi, risiko og indhold hænger sammen.

Karim yder balanceret ledelsesmæssig beslutningsstøtte i alle byggeriets faser, og kan tillige indtræde med ‘turn-around’ projektledelse i projekter der er udfordrede.  

 

Trine Holst Veicherts

Chefkonsulent og Risk Manager, Vejdirektoratet

Trine har ca. 30 års erfaring med risikostyring af bygge- og anlægsprojekter, og har bl.a. arbejdet med risiko- og beslutningsanalyse for store infrastrukturinvesteringsprojekter i ind- og udland.

Trine har siden 2007 været ansvarlig for risikostyring af anlægsprojekter hos Vejdirektoratet. Hun deltager i flere danske og internationale risikostyringsnetværk og -udvalg herunder er Trine formand for bestyrelsen i IDA RISK, et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, der bl.a. står for den årlige IDA RISK International Risk Management Conference i København.  

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent